Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: gấu_nhóc trong 06:59:25 PM Ngày 02 Tháng Mười Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18986Tiêu đề: điện xoay chiều cần giúp đỡ.
Gửi bởi: gấu_nhóc trong 06:59:25 PM Ngày 02 Tháng Mười Hai, 2013
1. đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u=U[tex]\sqrt{2}[/tex]cos wt ( trong đó U và w không đổi) vào hai đầu dây AB gồm mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và biến trở R mắc nối tipee. Đoạn mạch MB chỉ có điện dung C. BIết rằng w=[tex]\frac{1}{\sqrt{2LC}}[/tex]. Khi thay đổi biến trở đến các giá trị R1=[tex]230\Omega[/tex]. R2=[tex]460\Omega[/tex] R3=[tex]115\Omega[/tex] thì điện áp hiệu dụng giữa hai điểm AM có gí trị lần lượt là U1, U2,U3. kết luận nào sau đây đúng:
A.U1<U2<U3  B.U1>U2>U3  C.U1=U2=U3 D. U1=U3>U2
2.Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM mắc nối tiếp với MB. Đoạn AM gommf điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần thay đổi được. Đoạn mạch MB chỉ chứa tụ điện C. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều u=[tex]100\sqrt{2}[/tex]cos100pit V. điều chỉnh L=L1 thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 0.5A, điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB là 100V và dòng điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Điều chỉnh L=L2 để điện áp hiệu dụng UMB đạt cực đại. Giá trị L2 gần với giá trị nào nhất
 A.0,75H  B.0,85 H  C.1,18H  D.0,8H
mong thầy cô và các bạn giúp đỡ. Em cảm ơn ạ


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều cần giúp đỡ.
Gửi bởi: vuducnghia1996 trong 07:22:46 PM Ngày 02 Tháng Mười Hai, 2013
câu 1 A
Uam= U/[tex]Uam= \frac{u}{\sqrt{1+\frac{Zc^{2}-2ZlZc}{R^{2}+Zc^{2}}}}} và \omega =\frac{1}{\sqrt{2LC}}} =>Zc>2*Zl[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều cần giúp đỡ.
Gửi bởi: gấu_nhóc trong 08:17:36 PM Ngày 03 Tháng Mười Hai, 2013
bạn có thể giải chi tiết hơn k? lầm giúp tớ bài 2 nữa


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều cần giúp đỡ.
Gửi bởi: gấu_nhóc trong 05:51:03 AM Ngày 07 Tháng Mười Hai, 2013
mọi người ơi giải giúp em bài này với


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều cần giúp đỡ.
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:00:44 AM Ngày 07 Tháng Mười Hai, 2013

1. đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u=U[tex]\sqrt{2}[/tex]cos wt ( trong đó U và w không đổi) vào hai đầu dây AB gồm mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và biến trở R mắc nối tipee. Đoạn mạch MB chỉ có điện dung C. BIết rằng w=[tex]\frac{1}{\sqrt{2LC}}[/tex]. Khi thay đổi biến trở đến các giá trị R1=[tex]230\Omega[/tex]. R2=[tex]460\Omega[/tex] R3=[tex]115\Omega[/tex] thì điện áp hiệu dụng giữa hai điểm AM có gí trị lần lượt là U1, U2,U3. kết luận nào sau đây đúng:
A.U1<U2<U3  B.U1>U2>U3  C.U1=U2=U3 D. U1=U3>U2


[tex]\omega = \frac{1}{\sqrt{2LC}}\Rightarrow \omega^{2} = \frac{1}{2LC}\Rightarrow L.\omega = \frac{1}{2}.\frac{1}{C\omega }\Leftrightarrow Z_{L}= \frac{1}{2}Z_{C}[/tex]

Mà:

[tex]U_{AM}= I.Z_{AM}= \frac{U_{AB}}{Z_{AB}}.Z_{AM}= \frac{U_{AB}}{\sqrt{R^{2}+ \left(Z_{L} -Z_{C}\right)^{2}}}. \sqrt{R^{2}+Z_{L}^{2}}[/tex]

Vì [tex]Z_{C}=2Z_{L}\Rightarrow U_{AM}=U_{AB}[/tex]

Vậy [tex]U_{AM}[/tex] không phụ thuộc giá trị của R.

Đáp án C.


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều cần giúp đỡ.
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:14:45 AM Ngày 07 Tháng Mười Hai, 2013

2.Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM mắc nối tiếp với MB. Đoạn AM gommf điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần thay đổi được. Đoạn mạch MB chỉ chứa tụ điện C. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều u=[tex]100\sqrt{2}[/tex]cos100pit V. điều chỉnh L=L1 thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 0.5A, điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB là 100V và dòng điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Điều chỉnh L=L2 để điện áp hiệu dụng UMB đạt cực đại. Giá trị L2 gần với giá trị nào nhất
 A.0,75H  B.0,85 H  C.1,18H  D.0,8H
mong thầy cô và các bạn giúp đỡ. Em cảm ơn ạ


 ~O) Lúc đầu:

[tex]U_{C}=100 V \Rightarrow Z_{C}= 200\Omega[/tex]

 ~O) Lúc sau:

[tex]L=L_{2}[/tex] thì [tex]\left(U_{C} \right)_{max}\Leftrightarrow Z_{L_{2}}=Z_{C}=200 \: \Omega[/tex]   (cộng hưởng điện)

[tex]\Rightarrow L_{2}= \frac{2}{\pi } (H)\approx 0,6366 (H)[/tex]

Gần nhất thì ta chọn đáp án A.


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều cần giúp đỡ.
Gửi bởi: gấu_nhóc trong 07:48:37 PM Ngày 09 Tháng Mười Hai, 2013
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18832.0
em cảm ơn thầy ạ thầy có thể chỉ cho 2 mấy bài trong link k ạ? em cảm ơn ạ


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều cần giúp đỡ.
Gửi bởi: gấu_nhóc trong 07:36:54 PM Ngày 10 Tháng Mười Hai, 2013

2.Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM mắc nối tiếp với MB. Đoạn AM gommf điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần thay đổi được. Đoạn mạch MB chỉ chứa tụ điện C. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều u=[tex]100\sqrt{2}[/tex]cos100pit V. điều chỉnh L=L1 thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 0.5A, điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB là 100V và dòng điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Điều chỉnh L=L2 để điện áp hiệu dụng UAM đạt cực đại. Giá trị L2 gần với giá trị nào nhất
 A.0,75H  B.0,85 H  C.1,18H  D.0,8H
mong thầy cô và các bạn giúp đỡ. Em cảm ơn ạ

mong thầy có thể giải lại giúp em với đề bài này khi L=L2 thì UAM max ạ. hôm trước em đánh nhầm. em cảm ơn thầy ạ

Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều cần giúp đỡ.
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:09:23 PM Ngày 10 Tháng Mười Hai, 2013

2.Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM mắc nối tiếp với MB. Đoạn AM gommf điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần thay đổi được. Đoạn mạch MB chỉ chứa tụ điện C. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều u=[tex]100\sqrt{2}[/tex]cos100pit V. điều chỉnh L=L1 thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 0.5A, điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB là 100V và dòng điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Điều chỉnh L=L2 để điện áp hiệu dụng UAM đạt cực đại. Giá trị L2 gần với giá trị nào nhất
 A.0,75H  B.0,85 H  C.1,18H  D.0,8H
mong thầy cô và các bạn giúp đỡ. Em cảm ơn ạ

mong thầy có thể giải lại giúp em với đề bài này khi L=L2 thì UAM max ạ. hôm trước em đánh nhầm. em cảm ơn thầy ạ


Khác nhau chỗ nào ???


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều cần giúp đỡ.
Gửi bởi: gấu_nhóc trong 07:55:44 PM Ngày 17 Tháng Mười Hai, 2013
đề bên trên là UMB mà thầy dưới em chỉnh đề đúng là UAM ạ.thầy giải giúp em với


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều cần giúp đỡ.
Gửi bởi: gấu_nhóc trong 07:41:39 PM Ngày 24 Tháng Mười Hai, 2013
thầy cô và mọi người giúp em  mấy bài này với


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều cần giúp đỡ.
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:23:30 PM Ngày 24 Tháng Mười Hai, 2013

2.Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM mắc nối tiếp với MB. Đoạn AM gommf điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần thay đổi được. Đoạn mạch MB chỉ chứa tụ điện C. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều u=[tex]100\sqrt{2}[/tex]cos100pit V. điều chỉnh L=L1 thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 0.5A, điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB là 100V và dòng điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Điều chỉnh L=L2 để điện áp hiệu dụng UAM đạt cực đại. Giá trị L2 gần với giá trị nào nhất
 A.0,75H  B.0,85 H  C.1,18H  D.0,8H
mong thầy cô và các bạn giúp đỡ. Em cảm ơn ạ

mong thầy có thể giải lại giúp em với đề bài này khi L=L2 thì UAM max ạ. hôm trước em đánh nhầm. em cảm ơn thầy ạ


Khác nhau chỗ nào ???

Bài này không biết có thiếu dữ kiện không ???


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều cần giúp đỡ.
Gửi bởi: superburglar trong 10:27:18 PM Ngày 24 Tháng Mười Hai, 2013

2.Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM mắc nối tiếp với MB. Đoạn AM gommf điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần thay đổi được. Đoạn mạch MB chỉ chứa tụ điện C. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều u=[tex]100\sqrt{2}[/tex]cos100pit V. điều chỉnh L=L1 thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 0.5A, điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB là 100V và dòng điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Điều chỉnh L=L2 để điện áp hiệu dụng UAM đạt cực đại. Giá trị L2 gần với giá trị nào nhất
 A.0,75H  B.0,85 H  C.1,18H  D.0,8H
mong thầy cô và các bạn giúp đỡ. Em cảm ơn ạ

mong thầy có thể giải lại giúp em với đề bài này khi L=L2 thì UAM max ạ. hôm trước em đánh nhầm. em cảm ơn thầy ạ


Khác nhau chỗ nào ???

Bài này không biết có thiếu dữ kiện không ???
Dạ. Em cũng nghĩ như thầy ak  :D