Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huynhcashin1996 trong 09:25:51 PM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18973Tiêu đề: R biến thiên, tìm chỉ số của vôn kế
Gửi bởi: huynhcashin1996 trong 09:25:51 PM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2013
Cho mạch điện gồm đoạn AM chứa biến trở R, MN chứa cuộn dây có điện trở r, NB chỉ chứa tụ điện. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB 1 điện áp xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng 200(V). Điều chỉnh R=4r lúc này điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch AN vuông pha với điện áp 2 đầu đoạn mạch MB. Dùng vôn kế lí tưởng nối vào A, N thì vôn kế chỉ 150(V). Khi nối vào M, B thì số chỉ của vôn kế là:
A. 145,5V
B. 161,8V
C. 172,7V
D. 183,2V
Nhờ thầy cô giúp dzùm e ạ, tks


Tiêu đề: Trả lời: R biến thiên, tìm chỉ số của vôn kế
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 04:38:49 PM Ngày 30 Tháng Mười Một, 2013
Nhìn vào giản đồ có hệ [tex]\begin{cases} U_L^2+(5U_r)^2=150^2 \\ (U_C-U_L)^2+(5U_r)^2=200^2 \\ \dfrac{U_r}{U_C-U_L}=\dfrac{U_L}{5U_r} \end{cases}[/tex]

Giải hệ có [tex]U_r=24V, \ U_L=120V, \ U_C-U_L=160V, \ U_{MB}=\sqrt{U_r^2+(U_C-U_L)^2}[/tex]

Chọn B


Tiêu đề: Trả lời: R biến thiên, tìm chỉ số của vôn kế
Gửi bởi: huynhcashin1996 trong 02:43:17 PM Ngày 02 Tháng Mười Hai, 2013
Nhìn vào giản đồ có hệ [tex]\begin{cases} U_L^2+(5U_r)^2=150^2 \\ (U_C-U_L)^2+(5U_r)^2=200^2 \\ \dfrac{U_r}{U_C-U_L}=\dfrac{U_L}{5U_r} \end{cases}[/tex]

Giải hệ có [tex]U_r=24V, \ U_L=120V, \ U_C-U_L=160V, \ U_{MB}=\sqrt{U_r^2+(U_C-U_L)^2}[/tex]

Chọn B
Cái cuối trong cái hệ hơi khó hiểu bạn giải đáp dzùm mình tks


Tiêu đề: Trả lời: R biến thiên, tìm chỉ số của vôn kế
Gửi bởi: huynhcashin1996 trong 10:13:03 PM Ngày 02 Tháng Mười Hai, 2013
Nhìn vào giản đồ có hệ [tex]\begin{cases} U_L^2+(5U_r)^2=150^2 \\ (U_C-U_L)^2+(5U_r)^2=200^2 \\ \dfrac{U_r}{U_C-U_L}=\dfrac{U_L}{5U_r} \end{cases}[/tex]

Giải hệ có [tex]U_r=24V, \ U_L=120V, \ U_C-U_L=160V, \ U_{MB}=\sqrt{U_r^2+(U_C-U_L)^2}[/tex]

Chọn B
Bạn giải cái hệ sai rồi bạn nói sơ sơ cách bạn giải hệ đi