Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tuyenly29@gmail.com trong 11:32:20 AM Ngày 28 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18967Tiêu đề: sóng cơ khó
Gửi bởi: tuyenly29@gmail.com trong 11:32:20 AM Ngày 28 Tháng Mười Một, 2013
Một sóng dừng trên sợi dây thẳng dài nằm dọc trục Ox có phương trình 2sin pi.x/4.cos20pi.t cm   (x đo bằng cm, t đo bằng s). Các nút sóng có tọa độ x1, các bụng sóng có tọa độ x2 (x1, x2 đo bằng cm; k nguyên) có giá trị tương ứng bằng
 A. x1=2k+1; x2=4k.   B. x1=8k; x2=2k+1.   C. x1=2k; x2=2k+1.   D. x1=4k; x2=2+4k.
nhờ thầy cô và các bạn giúp em. em xin chân thành cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:56:51 PM Ngày 28 Tháng Mười Một, 2013
Một sóng dừng trên sợi dây thẳng dài nằm dọc trục Ox có phương trình 2sin pi.x/4.cos20pi.t cm   (x đo bằng cm, t đo bằng s). Các nút sóng có tọa độ x1, các bụng sóng có tọa độ x2 (x1, x2 đo bằng cm; k nguyên) có giá trị tương ứng bằng
 A. x1=2k+1; x2=4k.   B. x1=8k; x2=2k+1.   C. x1=2k; x2=2k+1.   D. x1=4k; x2=2+4k.
nhờ thầy cô và các bạn giúp em. em xin chân thành cảm ơn!
cách 1:
[tex]2\pi/\lambda=\pi/4 ==> \lambda=8cm.[/tex]
Nút sóng ứng với a=0 ==> [tex]sin(\pi.x/4)=0 ==> \pi.x/4 = k\pi ==> x = 4k[/tex]
Bụng ứng với amax ==> [tex]sin(\pi.x/4)=1 ==> \pix/4 = \pi/2 + k\pi ==> x = 2+4k[/tex]
Cách 2 : thử x=0 ==> u=0 ==> gốc tọa độ là một nút sóng
+ vị trí bụng cách đầu cố định là : [tex]x = \lambda/4+k\lambda/2 = 2+4k[/tex]
+ Vị trí nút cách đầu cố định : [tex]x=k.\lambda/2=4k[/tex]