Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

GIẢNG DẠY VẬT LÝ => CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC => Tác giả chủ đề:: camthudanvip trong 09:15:38 PM Ngày 27 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18966Tiêu đề: Hướng dẫn về phần mềm Working Model
Gửi bởi: camthudanvip trong 09:15:38 PM Ngày 27 Tháng Mười Một, 2013
Thấy có bạn đã nói về phần mềm này, song lại dẫn nhầm link nên mình cũng xin đóng góp chút. Số là có quyển sách về phần mềm này. Gửi các ông các anh, và toàn thể bà con anh em nội ngoại gần xa, thân bằng cố hữu coi qua chút.
Link: https://www.dropbox.com/s/qqndyh80mhmlm80/M%C3%B4%20ph%E1%BB%8Fng%20c%C6%A1%20h%E1%BB%87%20b%E1%BA%B1ng%20Working%20Model.pdf (https://www.dropbox.com/s/qqndyh80mhmlm80/M%C3%B4%20ph%E1%BB%8Fng%20c%C6%A1%20h%E1%BB%87%20b%E1%BA%B1ng%20Working%20Model.pdf)
Bản đẹp để in: https://www.dropbox.com/s/dsn7gxqtowy6vuy/WorkingModel.rar (https://www.dropbox.com/s/dsn7gxqtowy6vuy/WorkingModel.rar)