Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Tóc Dài trong 07:20:59 PM Ngày 27 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18965Tiêu đề: Bài tập về hiện tượng quang điện.
Gửi bởi: Tóc Dài trong 07:20:59 PM Ngày 27 Tháng Mười Một, 2013
Bài 1: Chiếu bức xạ điện từ có bước sóng [tex]\lambda[/tex] vào tấm kim loại có giới hạn quang điện [tex]0,3624 \mu m[/tex] (được đặt cô lập và trun hòa điện) thì điện thế cực đại của nó là 3V. Tính bước sóng [tex]\lambda[/tex].

A. [tex]0,1132 \mu m [/tex] _________ B. [tex]0,1932 \mu m [/tex] _______ C. [tex]0,4932 \mu m [/tex] ________ D. [tex]0,0932 \mu m [/tex]

Tại hạ xin được chỉ giáo ạ!  :x

[/size][/font]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về hiện tượng quang điện.
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 08:22:56 PM Ngày 27 Tháng Mười Một, 2013
Thử làm phát :D

[tex]\lambda=\dfrac{hc}{\varepsilon}=\dfrac{hc}{A+W_{dmax}}=\dfrac{hc}{\dfrac{hc}{\lambda_o}+|eV_{max}|}[/tex]

Tính ra B thì phải, e ở đây là điện tích mn nhỉ ^^!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về hiện tượng quang điện.
Gửi bởi: Tóc Dài trong 08:42:01 PM Ngày 27 Tháng Mười Một, 2013
 ::) Tớ cũng áp dụng công thức đấy, sao bấm k ra đáp số nhỉ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về hiện tượng quang điện.
Gửi bởi: _Bella Swan_ trong 05:04:56 PM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2013
::) Tớ cũng áp dụng công thức đấy, sao bấm k ra đáp số nhỉ?

Tớ cũng ra giống MN nhé  :D Cái này k khó nhưng số mà lằng nhằng, cẩn thận!  :D