Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thaonguyeen96 trong 04:05:19 AM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18954Tiêu đề: bài toán về con lắc đơn
Gửi bởi: thaonguyeen96 trong 04:05:19 AM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2013
một con lắc gồm một dây kim loại nhẹ có đầu trên cố định đầu dưới nối vào quả cầu kim loại.Chiều dài dây treo là 1m.Lấy g=9,8m/s2.Kéo vật nặng ra khỏi vị trí cân bằng 1 góc 0,1 rad rồi cho dđ.Con lắc dđ trong trong từ trường đều B vuông góc với mặt phẳng dao động của con lắc.Cho B=0,5 T.Suất điện động cực đại giữa 2 đầu dây kim loại bằng bao nhiêu?
nhờ m.n giải giúp


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về con lắc đơn
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:22:57 PM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2013
một con lắc gồm một dây kim loại nhẹ có đầu trên cố định đầu dưới nối vào quả cầu kim loại.Chiều dài dây treo là 1m.Lấy g=9,8m/s2.Kéo vật nặng ra khỏi vị trí cân bằng 1 góc 0,1 rad rồi cho dđ.Con lắc dđ trong trong từ trường đều B vuông góc với mặt phẳng dao động của con lắc.Cho B=0,5 T.Suất điện động cực đại giữa 2 đầu dây kim loại bằng bao nhiêu?
nhờ m.n giải giúp
giả sử con lắc dao động điều hòa [tex]\alpha = \alpha_0.cos(\omega.t)[/tex]
khi dây lệch phương thẳng đứng một góc \alpha ==> phần diện tích ds có từ thông xuyên qua là [tex]ds=\frac{1}{2}.L^2.d\alpha[/tex].
[tex]ec = -d\Phi/dt=-\frac{B.ds}{dt}=-\frac{1}{2}.B.L^2.\frac{d\alpha}{dt}=-\frac{1}{2}B.L^2.\alpha(t)'[/tex]
[tex] ec=\frac{1}{2}B.L^2.\alpha_0.\omega.sin(\omega.t)[/tex] ==> [tex]E_0=\frac{1}{2}B.\alpha_0L^2.\omega[/tex]