Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thaonguyeen96 trong 04:00:03 AM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18953Tiêu đề: một bài sóng hay
Gửi bởi: thaonguyeen96 trong 04:00:03 AM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2013
trong tn giao thoa trên sóng nước,2 nguồn cách nhau 14,5 cm dao động ngược pha.Điểm M trên đoạn nối 2 nguồn dao động với biên độ cực đại cách trung điểm O của đoạn AB 0,5 cm.tính số điểm dao động với biên độ cực đại trên elip
nhờ moị người giải giúp em.


Tiêu đề: Trả lời: một bài sóng hay
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:44:18 AM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2013
trong tn giao thoa trên sóng nước,2 nguồn cách nhau 14,5 cm dao động ngược pha.Điểm M trên đoạn nối 2 nguồn dao động với biên độ cực đại cách trung điểm O của đoạn AB một đoạn gần nhất là 0,5 cm.tính số điểm dao động với biên độ cực đại trên elip với A và B là hai tiêu điểm
nhờ moị người giải giúp em.

Đề bài thiếu chính xác ! Để giải được ta bổ sung thêm các giả thiết tô màu đỏ !

Khi tn giao thoa với 2 nguồn  ngược pha thì trung điểm O là cực tiểu nên cực đại gần nhất trên đoạn nối hai nguồn cách O 1/4 bước sóng

Số điểm cực đại cần tìm gấp hai lần số hiperbol cực đại

Số hiperbol cực đại chính là số giá trị của k thỏa : [tex]- AB < (k+1/2)\lambda < AB[/tex][tex]\Rightarrow -29,5 < k < 28,5[/tex]

\Có 58 giá trị cần tìm của k nên số điểm cần tìm 116Tiêu đề: Trả lời: một bài sóng hay
Gửi bởi: huongduongqn trong 11:52:38 PM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2013
trong tn giao thoa trên sóng nước,2 nguồn cách nhau 14,5 cm dao động ngược pha.Điểm M trên đoạn nối 2 nguồn dao động với biên độ cực đại cách trung điểm O của đoạn AB một đoạn gần nhất là 0,5 cm.tính số điểm dao động với biên độ cực đại trên elip với A và B là hai tiêu điểm
nhờ moị người giải giúp em.

Đề bài thiếu chính xác ! Để giải được ta bổ sung thêm các giả thiết tô màu đỏ !

Khi tn giao thoa với 2 nguồn  ngược pha thì trung điểm O là cực tiểu nên cực đại gần nhất trên đoạn nối hai nguồn cách O 1/4 bước sóng

Số điểm cực đại cần tìm gấp hai lần số hiperbol cực đại

Số hiperbol cực đại chính là số giá trị của k thỏa : [tex]- AB < (k+1/2)\lambda < AB[/tex][tex]\Rightarrow -29,5 < k < 28,5[/tex]

\Có 58 giá trị cần tìm của k nên số điểm cần tìm 116


Bài tập này đúng là cần bổ sung thêm các dữ kiện như thầy QD đã nêu.
Tuy nhiên theo huongduong thì số hypebol cực đại trên đoạn  AB ở đây là 14 và ngoài đoạn AB là bằng 0 nên số cực đại trên đường elip nhận AB làm hai tiêu điểm là 28.