Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vv.199x trong 01:28:06 AM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18952Tiêu đề: Mong thầy giúp em bài sóng cơ !!
Gửi bởi: vv.199x trong 01:28:06 AM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2013
Hai nguồn sóng kết hợp A B dao động phương trình ua=6cos(20pit)mm ub=6cos(20pit+pi/2)mm v=30cm/s khoảng cách giữa hai nguồn là 20cm gọi H là trung điểm AB .Điểm đứng yên trên AB gần H nhất và xa H nhất cách H một đoạn là bao nhiêu cm?
Đáp án là : 0.375cm; 9.375cm

Mong thầy giúp dùm e câu này, cám ơn thầy !


Tiêu đề: Trả lời: Mong thầy giúp em bài sóng cơ !!
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:02:58 AM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2013
Hai nguồn sóng kết hợp A B dao động phương trình ua=6cos(20pit)mm ub=6cos(20pit+pi/2)mm v=30cm/s khoảng cách giữa hai nguồn là 20cm gọi H là trung điểm AB .Điểm đứng yên trên AB gần H nhất và xa H nhất cách H một đoạn là bao nhiêu cm?
Đáp án là : 0.375cm; 9.375cm

Mong thầy giúp dùm e câu này, cám ơn thầy !

Bước sóng 3 cm

Chọn trục tọa độ là đường thẳng nôi hai nguồn , chiều dương hương từ A đến B , gốc tọa độ là H . Gọi x là tọa độ của điểm M cần tìm ; 2d = AB . Ta có điều kiện |x| < d    = 10 cm (a)

Pha dao động của sóng thứ nhất tại M : [tex]20 \pi t - \frac{2\pi (d+x)}{ \lambda }[/tex]

Pha dao động của sóng thứ hai tại M : [tex]20 \pi t - \frac{2\pi (d-x)}{ \lambda }[/tex]

Độ lệch pha của hai sóng : [tex]\Delta \varphi = \frac{4 \pi x}{\lambda }[/tex]   (1)

Điểm M đứng yên nên [tex]\Delta \varphi = (2k+1) \pi[/tex]   (2)

Từ (1) và (2) ta có : [tex]x = (2k+1) \frac{\lambda }{4}[/tex]

Thay điều kiện (a) vào ta có k < 37/6

Để |x| có giá trị lớn nhất ta chọn k = 6 ta được x = 9,75 cm