Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenvanhungpq trong 11:05:37 PM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18950Tiêu đề: Xin thầy cô giúp đỡ bài sóng cơ!
Gửi bởi: nguyenvanhungpq trong 11:05:37 PM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2013
Xét 4 điểm theo thứ tự M, N, P, Q trên một phương truyền sóng của một sóng cơ. Biết phương trình sóng tại M và Q lần lượt là uM=2cos(100t+2pi/3) cm và uQ=2cos(100t-pi/3) cm. Phương trình sóng tại P là bao nhiêu?
Đáp án là 2cos(100t).  Em không hiểu làm sao tìm được uP. Mong thầy cô giúp đỡ, Em xin cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Xin thầy cô giúp đỡ bài sóng cơ!
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:19:10 PM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2013
Chúng tôi nghĩ có lẽ đề bài thiếu diều kiện về khoảng cách giửa 4 điểm, nếu cho thêm 4 điểm cách đều  nhau thì được.