Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: huygo1952 trong 10:01:22 PM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18949Tiêu đề: Bài tập sóng cơ (cần giải gấp)
Gửi bởi: huygo1952 trong 10:01:22 PM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2013
Em xin nhờ mọi người và thầy cô giải giup em bài này :
 1.một sóng cơ học truyền dọc theo Ox với f=20, biên độ a=2cm khoong đổi.quan sát điểmM trên dây cách O 1đoạn 1.95m thì thấy khi OquaVTCB thì M có li dộ 2cm.giữa O và Mcos3điểm dao động cung fa với O và 3 điểm ngược fa với O.vận tốc truyền sóng là:

       A:10m/s       B 12m/s        C 15m/s            D 8m/s

   em giải mãi mà không ra đáp án .xin mọi người giúp giùm  :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ (cần giải gấp)
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:36:03 PM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2013
Em vẽ hình ra, điểm O đang ở VTCB, điểm M đang ở biên.

Giữa M và O có 3 điểm cùng pha với O, 3 điểm ngược pha với O suy ra: [tex]OM = 3\lambda + \frac{\lambda }{4}[/tex]

Tính được bước sóng, suy ra đáp án B.