Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vv.199x trong 08:50:12 PM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18948Tiêu đề: Bài sóng cơ khó cần thầy/ cô giúp đỡ !!
Gửi bởi: vv.199x trong 08:50:12 PM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2013
Tại 2 điểm A và B trên mặt nước cách nhau 16(cm) có 2 nguồn kết hợp dđđh cùng tần số cùng pha nhau. Điểm M nằm trên mặt nước và nằm trên đường trung trực của AB cách trung điểm I của đoạn AB 1 khoảng nhỏ nhất là 4căn5 (cm) luôn dao động cùng pha với I. Điểm N nằm trên mặt nước và nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại A cách A 1 khoảng cách nhỏ nhất bằng bao nhiêu để N dđ với biên độ cực tiểu:
A. 9,22 cm
B. 2,14 cm
C. 8,75 cm
D. 8,57 cm

Mong được mọi người giúp giải câu này với :)


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó cần thầy/ cô giúp đỡ !!
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:12:28 PM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2013
Tại 2 điểm A và B trên mặt nước cách nhau 16(cm) có 2 nguồn kết hợp dđđh cùng tần số cùng pha nhau. Điểm M nằm trên mặt nước và nằm trên đường trung trực của AB cách trung điểm I của đoạn AB 1 khoảng nhỏ nhất là 4căn5 (cm) luôn dao động cùng pha với I. Điểm N nằm trên mặt nước và nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại A cách A 1 khoảng cách nhỏ nhất bằng bao nhiêu để N dđ với biên độ cực tiểu:
A. 9,22 cm
B. 2,14 cm
C. 8,75 cm
D. 8,57 cm

Mong được mọi người giúp giải câu này với :)


 ~O) Tìm bước sóng:

- Pha ban đầu tại trung điểm I: [tex]\varphi _{I} = - \frac{2\pi d_{I}}{\lambda } = - \frac{16\pi }{\lambda }[/tex]

- Pha ban đầu tại M: [tex]\varphi _{M} = - \frac{2\pi d_{M}}{\lambda }[/tex]

- Hai điểm cùng pha nên: [tex]\varphi _{M} - \varphi _{I} = 2k\pi \Leftrightarrow d_{M}= 8 - k\lambda[/tex]

 ~O) M gần I nhất nên:

Xét tam giác IMA vuông tại I: [tex]MA^{2}= MI^{2} + IA^{2}\Rightarrow MI^{2}=MA^{2}- IA^{2}[/tex] (xem hình đính kèm 1)

Để [tex]IM_{min}[/tex] thì  [tex]8 - k\lambda > 8 \Rightarrow k < 0 \Rightarrow [/tex][tex]\color{blue} k_{min} = -1[/tex]

 ~O) Bước sóng:

[tex]MA^{2}= MI^{2} + IA^{2}\Rightarrow \left( 8 + \lambda \right)^{2} = 8^{2} + \left(4\sqrt{5} \right)^{2} \Rightarrow \lambda = 4cm[/tex]

 ~O) Điểm N: (xem hình 2)

Dễ tính được trong đoạn AB có 8 đường cực tiểu. Vì diểm N gần A nhất nên nó là cực tiểu xa nhất, ứng với k = 3.

Hai nguồn cùng pha thì cực tiểu: [tex]d_{2}-d_{1}= \left<k + \frac{1}{2} \right>\lambda = 14 (cm)[/tex]

Mà tam giác ANB vuông tại A nên: [tex]d_{2}^{2}= d_{1}^{2} + AB^{2}[/tex]

Thế vào tính được: [tex]d_{2} \approx 2,14 (cm)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó cần thầy/ cô giúp đỡ !!
Gửi bởi: vv.199x trong 01:00:33 AM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2013
Thầy cho e hỏi s mình không lấy k=-3 vậy? e nghĩ CT nằm bên trái nên thêm dấu "-" vào là đúng hay sai v thầy?


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó cần thầy/ cô giúp đỡ !!
Gửi bởi: Điền Quang trong 05:57:02 AM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2013
Thầy cho e hỏi s mình không lấy k=-3 vậy? e nghĩ CT nằm bên trái nên thêm dấu "-" vào là đúng hay sai v thầy?

Công thức bên trái là công thức nào ??? Sau một mớ công thức ghi ra thì em phải trích dẫn ra chứ, nói không vậy làm sao biết em đang nói cái nào?

N gần A hơn, nên [tex]d_{2}> d_{1}[/tex] vậy phải chọn k >0.


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó cần thầy/ cô giúp đỡ !!
Gửi bởi: vv.199x trong 06:13:04 AM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2013
Thầy cho e hỏi s mình không lấy k=-3 vậy? e nghĩ CT nằm bên trái nên thêm dấu "-" vào là đúng hay sai v thầy?

Công thức bên trái là công thức nào ??? Sau một mớ công thức ghi ra thì em phải trích dẫn ra chứ, nói không vậy làm sao biết em đang nói cái nào?

N gần A hơn, nên [tex]d_{2}> d_{1}[/tex] vậy phải chọn k >0.

à xl thầy , ý e nói là cực tiểu , nếu e đổi lại d2<d1 thì có cần đổi k âm không thầy ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó cần thầy/ cô giúp đỡ !!
Gửi bởi: Điền Quang trong 06:21:05 AM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2013
Đề bài: Điểm N nằm trên mặt nước và nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại A cách A 1 khoảng cách nhỏ nhất bằng bao nhiêu

Giả thiết này suy ra N chỉ có thể như hình chúng tôi đính kèm, không thể có trường hợp em nói được. Nếu NA > NB thì NA đâu còn là nhỏ nhất nữa?