Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: diamondringnew trong 06:22:35 PM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18938Tiêu đề: Điện Học 9
Gửi bởi: diamondringnew trong 06:22:35 PM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2013
Mọi người giải hộ em hai bài lý 9 này ạ ? Em sắp phải nộp rồi ...  :-[

Bài 1 : cho / http://www.upanh.com/view/?s=upload&id=1rcdap9f4im
     a ) Tính UAB theo R1,R2,R3 và U
     b)  C/m : Khi UAB =0 thì R1/R2 = R3/R4
Bài 2 : cho / http://www.upanh.com/view/?s=upload&id=5rce7p5f4is
                          U= 12V
     Khi K mở thì A1 chỉ 3/4 A
           K đóng thì A1 chỉ 2/3 A ,,,,,,,, A2 chỉ 1/3 A
 Tính R1,R2,R3 ?


Tiêu đề: Trả lời: Điện Học 9
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 07:59:38 PM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2013

Mọi người giải hộ em hai bài lý 9 này ạ ? Em sắp phải nộp rồi ...  :-[

Trích dẫn
Bài 1 : (http://i5.upanh.com/2013/1123/14//58166681.b1.jpg?rand=0.6829045119229704)
     a ) Tính UAB theo R1,R2,R3 và U
     b)  C/m : Khi UAB =0 thì R1/R2 = R3/R4
a) Hình vẽ em chưa ghi cực âm, cực dương nhé.
( Hình bên dưới )
Ta có : [tex]U_{AB}=U_{AC}+U_{CB}=-U_{R1}+U_{R3}[/tex] (1)
Xét đoạn mạch CAD có : [tex]U_{R1}=I_1R_1=\frac{UR_1}{R_1+R_2}[/tex] (2)
tương tự : [tex]U_{R3}=\frac{UR_3}{R_3+R_4}[/tex] (3)
(1)(2)(3) [tex]\Rightarrow U_{AB}=U(\frac{R_3}{R_3+R_4}-\frac{R_1}{R_1+R_2} )[/tex]
b) tự làm.

Bài 2 :
Trích dẫn
(http://i7.upanh.com/2013/1123/14//58166683.b2.jpg?rand=0.3368643280118704)
                          U= 12V
     Khi K mở thì A1 chỉ 3/4 A
           K đóng thì A1 chỉ 2/3 A ,,,,,,,, A2 chỉ 1/3 A
 Tính R1,R2,R3 ?
Không biết bài này em thấy khó ở đâu.
Khi K mở : [tex]I_{A1}=\frac{U}{R_1+R_3}[/tex] (1)
Khi K đóng: [tex]U_{R1}=U_{R2}=\frac{UR_{12}}{R_{12}+R_3}[/tex] (2)
với [tex]R_{12}=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}[/tex] (3)
[tex]\begin{cases} & I_{A1}=\frac{U_1}{R_1} \\ & I_{A2}=\frac{U_2}{R_2} \end{cases}[/tex] (4)
Giờ chỉ còn kiến thức toán học thôi. Em tự làm nhé