Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: maixuanhang_123 trong 08:07:29 PM Ngày 22 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18925Tiêu đề: Một bài toán dòng điện trong chất điện phân
Gửi bởi: maixuanhang_123 trong 08:07:29 PM Ngày 22 Tháng Mười Một, 2013
Cho mạch điện như hình vẽ. Ba nguồn điện giống nhau, mỗi cái có suất điện động e và điện trở trong r. R1=3ÔM,R2=6ÔM, bình điện phân chứa dung dịch CuSO4 với cực dương bằng đồng và có điện trở Rp=0,5ÔM. Sau một thời gian điện phân 386 giây, người ta thấy khối lượng của bản cực làm catôt tăng lên 0,636 gam.

Dùng một vôn có điện trở rất lớn mắc vào 2 đầu A và C của bộ nguồn. Nếu bỏ mạch ngoài đi thì vôn kế chỉ 20 V. Tính suất điện động và điện trở trong của mỗi nguồn điện.
Cám ơn thầy cô và các bnaj đã giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán dòng điện trong chất điện phân
Gửi bởi: diepviennhi trong 09:34:01 PM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2013
Cho mạch điện như hình vẽ. Ba nguồn điện giống nhau, mỗi cái có suất điện động e và điện trở trong r. R1=3ÔM,R2=6ÔM, bình điện phân chứa dung dịch CuSO4 với cực dương bằng đồng và có điện trở Rp=0,5ÔM. Sau một thời gian điện phân 386 giây, người ta thấy khối lượng của bản cực làm catôt tăng lên 0,636 gam.

Dùng một vôn có điện trở rất lớn mắc vào 2 đầu A và C của bộ nguồn. Nếu bỏ mạch ngoài đi thì vôn kế chỉ 20 V. Tính suất điện động và điện trở trong của mỗi nguồn điện.
Cám ơn thầy cô và các bnaj đã giúp đỡ
Ta có [tex]R_{N}=\frac{3.6}{3+6}+0,5=2,5\Omega[/tex]
Ta có [tex]I_{b}=I_{c}=\frac{m.F.n}{At}=\frac{0,636.96500.2}{64.386}=4,96875[/tex]
LÚc bỏ mạch ngoài thì [tex]E_{b}=2E=V=20\rightarrow E=10[/tex]
Ta có [tex]r_{b}=\frac{r}{2}+r=1,5r[/tex]
Áp dụng DLOM cho toàn mạch [tex]I_{c}=\frac{E_{b}}{R_{N}+r_{b}}\rightarrow 4,96875=\frac{20}{2,5+1,5r}\rightarrow r=1[/tex]
Đề của bạn số lẻ quá