Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lienhoang trong 03:12:40 PM Ngày 22 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18921Tiêu đề: bài tập con lắc lo xo chú ý
Gửi bởi: lienhoang trong 03:12:40 PM Ngày 22 Tháng Mười Một, 2013
 1. Một CLLX nằm ngang gồm vật m=100g được nối với lo xo có độ cứng k=100N/m, đầu kia của lò xo gắn với điểm cố định. Từ  vị trí cân bằng kéo vật sao cho lò xo nén 2căn3 cm rrồi buông nhẹ.khi vật đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên thì tác dụng lên vật lực F không đổi cùng chiều vận tốc có độ lớn 2N. khi đó vật dao động điều hòa ới biên độ A1. Sau thời gian 1/30 s kể từ khi tác dụng lực F, ngừng tác dụng F. Khi đó vật dao động điều hòa với biên độ A2. Biết trong quá trình sau đố lò xo luôn nằm trong giới hạn đàn hồi. Bỏ qua ma sát giữa vật và sàn. Tỉ số A2/A1 =
 A. (căn7)/2            B.2                C. căn14              D. 2căn 7