Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoc_sinh_kem1997 trong 02:33:51 PM Ngày 22 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18920Tiêu đề: BÀI dao động cần giải đáp
Gửi bởi: hoc_sinh_kem1997 trong 02:33:51 PM Ngày 22 Tháng Mười Một, 2013
cho pt: x=-2cos(2[tex]\pi[/tex]t-[tex]\pi[/tex]/2)
tính quang duong vat di duoc khi t=1,25Tiêu đề: Trả lời: BÀI dao động cần giải đáp
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 07:36:54 PM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2013
Đưa pt trên về dạng cơ bổn: [tex]x=2cos(2\pi t+\frac{\pi }{2})[/tex]

[tex]T=\frac{2\pi }{\omega }=1(s)[/tex]

[tex]\Delta t=1,25(s)=1+0,25=T+\frac{T}{4}[/tex]

==> S = 4A + Sdư (ứng với khoảng tgian [tex]\frac{T}{4}[/tex])

Sau 1T, vật lại về vị trí bđầu, tức là tại VTCB. Sau đó khoảng tgian [tex]\frac{T}{4}[/tex], vật ra biên -A, tức là vật đi được thêm 1A nữa

Vậy vật đi được tổng cộng là [tex]5A=5.2=10[/tex]