Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenthimyngan trong 08:06:27 PM Ngày 17 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18880Tiêu đề: Bài điện xoay chiều cần giải đáp.
Gửi bởi: nguyenthimyngan trong 08:06:27 PM Ngày 17 Tháng Mười Một, 2013
điện năng ớ một trạm phát điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2kV, công suất 200kW.Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và nơi thu sau mỗi ngày đêm lệch nhau 480KWh.hiệu suất truyền tải?


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều cần giải đáp.
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:10:10 PM Ngày 17 Tháng Mười Một, 2013
Lần sau em nên dùng chức năng TÌM KIẾM TRƯỚC KHI HỎI.

Xem bài giải:


Bài 2
Điện năng ở 1 trạm phát điện được truyền đi có công suất 200kW.Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau 480kWh.Hiệu suất của quá trình truyền tải điện là
A H=95%
B.H= 85%
C.H=80%
D.H=90%

mấy thầy giúp em cái 2 bài này em nghĩ mãi ko ra  m:-s m:-s

bài 1 có người giải tôi giải bài 2 thôi nhé.
Phao phí=480KWh/24 h=20KW
Pnhận=200-20=180KW
H= Pnhận/Pcấp=180/200=0.9=90%
Giải đúng phải khen nhé. Đáp án D


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều cần giải đáp.
Gửi bởi: hoanhl101 trong 08:52:14 PM Ngày 18 Tháng Mười Một, 2013
câu 2
sau t=1/200=T/4
[tex]\varphi =\frac{\Pi }{6}[/tex]
=>sau T/4
[tex]\varphi =2\frac{\Pi }{3}[/tex]

=> u=-50[tex]\sqrt{2}[/tex]