Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tears_of_north_star_2211 trong 03:55:15 PM Ngày 17 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18878Tiêu đề: điện xoay chiều lớp 12
Gửi bởi: tears_of_north_star_2211 trong 03:55:15 PM Ngày 17 Tháng Mười Một, 2013
1. Khi mắc hiệu điện thế xoay chiều vào một linh kiện x thì dòng điện có I = 0,25A và sớm pha so với hdt là [tex]\pi[/tex]. Cũng hdt trên nếu mắc vào linh kiện y thì I=0,25A nhưng cùng pha với hdt. Xác định CĐDĐ trong mạch khi mắc hiệu điện thế trên vào mạch chứa x và y nối tiếp
2. Cho một đoạn mạch điện AB gồm ampe kế (Ra=0), một điện trở R, một cuộn dây L và một tụ điện Cmắc nối tiếp. Một vôn kế có điện trở rất lớn mắc vào hai đầu đoạn mạch chứa C và L, một khóa K mắc song song với C. Khi mắc mạch điện AB trên vào một điện áp không đổi: nếu K mở thì vôn kế chỉ 100v, nếu K đóng thì vôn kế chỉ 25v. Khi mắc mạch AB trên vào điện áp xoay chiều thì K mở hay đóng vôn kế đều chỉ 50V. biết khi K đóng số chỉ ampe kế đều như nhau. Tìm hệ số công suất của mạch đối với điện áp xoay chiều.


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều lớp 12
Gửi bởi: Điền Quang trong 03:59:10 PM Ngày 17 Tháng Mười Một, 2013
BÀI ĐĂNG SAI QUY ĐỊNH.

EM XEM LẠI MỤC ĐÍCH ĐĂNG BÀI LÀ GÌ?