Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 01:00:12 PM Ngày 17 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18874Tiêu đề: Mạch điện xoay chiều.
Gửi bởi: Alexman113 trong 01:00:12 PM Ngày 17 Tháng Mười Một, 2013
Ống dây thuần cảm có [tex]L=\dfrac{1}{\pi}\,H\,\,\left(R_o=0\right),\,C=\dfrac{10^{-4}}{3\pi}\,F,\,R[/tex] là một biến trở, hai đầu [tex]AB[/tex] đặt vào một điện áp xoay chiều [tex]u=200\sqrt{2}\cos100\pi t\,(V).[/tex] Thay đổi [tex]R,[/tex] định [tex]R[/tex] để:
    a) [tex]u_{AN}[/tex] và [tex]u_{MB}[/tex] lệch pha góc [tex]\dfrac{\pi}{2}[/tex]
    b) Công suất tiêu thụ cực đại, tính công suất cực đại đó
Nhờ Thầy, cô xem giúp em ạ, em cảm ơn.Tiêu đề: Trả lời: Mạch điện xoay chiều.
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 11:21:33 PM Ngày 18 Tháng Mười Một, 2013
N, M nằm ở đâu thế bạn?