Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: Hoàng Triều Dương trong 08:17:21 PM Ngày 16 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18865Tiêu đề: Bài mạch điện
Gửi bởi: Hoàng Triều Dương trong 08:17:21 PM Ngày 16 Tháng Mười Một, 2013
Cho mạch điện như hình vẽ: R1=6 ôm; R2=4 ôm; R3=12; R4=7; R5=5 ôm; U=12 V.
Bỏ qua điện trở các khoá k.
Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở khi:
a, k1,k2 mở; k3,k4 đóng.         f, k2,k4 mở; k1,k3 đóng.
b, k1,k3 mở; k2,k4 đóng.        g, k1 mở; k2,k3,k4 đóng.
c, k1,k4 mở; k2,k3 đóng.        h, k2 mở; k1,k3,k4 đóng.
d, k2,k3 mở; k1,k4 đóng.         i, k3 mở; k1,k2,k4 đóng.
e, k4 mở; k1,k2,k3 đóng. 
Nhờ mọi người giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: Bài mạch điện
Gửi bởi: cái gáo nhỏ trong 10:35:04 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2014
Với mỗi câu bạn vẽ lại mạch, xong tính bình thường.
Nguyên tắc:
- Nếu khóa K nào hở thì bỏ hẳn tất cả các thứ nối tiếp với K về cả 2 phía.
- Nếu K đóng, ta chập 2 nút 2 bên khóa K với nhau thành 1 điểm.
- Xác định xem trong mạch có mấy điểm điện thế.
- Tìm các điện trở song song, các phần nối tiếp nhau và vẽ sơ đồ tương đương.
a) K1, K2 mở, K3, K4 đóng: R1 nt R2 nt [(R4 nt R5) // R3]
b) k1,k3 mở; k2,k4 đóng: R4 nt R5
c, k1,k4 mở; k2,k3 đóng: mạch chỉ có R3
d, k2,k3 mở; k1,k4 đóng: R1 nt R4 nt R5
e, k4 mở; k1,k2,k3 đóng: R1 // R3
 f, k2,k4 mở; k1,k3 đóng: mạch chỉ có R1
g, k1 mở; k2,k3,k4 đóng. (R4 nt R5) // R3
 h, k2 mở; k1,k3,k4 đóng: R1 nt [(R4 nt R5) // R3]
 i, k3 mở; k1,k2,k4 đóng: (R4 nt R5) //R1
:)