Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: hungpronguyen256 trong 12:08:49 AM Ngày 16 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18862Tiêu đề: Hai bài về mạch điện (HSG Hà Tỉnh)
Gửi bởi: hungpronguyen256 trong 12:08:49 AM Ngày 16 Tháng Mười Một, 2013
Nhờ thầy cô và các bạn giúp em 2 bài này.em xin cảm ơn rất nhiều,

Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ 2;
E1 = 10V; E2 = 20V; C1 = 1C2 =2
Tính lượng điện tích qua G khi K đóng.
Bài 4: Cho mạch điện như hình vẽ 3. Các bóng đèn có điện trở là R1 =12; R2 = 24;
R3 = 36; R4 = 72; E có điện trở trong r và hiệu suất 0,9; nguồn E0 có điện trở trong và hiệu suất 0,8; Đèn R4 không sáng.
1. Tính và r.
2. Tính tỷ số của các dòng điện qua nguồn điện E và E0.
3.Tính tỷ số công suất của đèn R2 và đèn R1

hinh dưới đây


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài về mạch điện (HSG Hà Tỉnh)
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:38:26 AM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2013
Nhờ thầy cô và các bạn giúp em 2 bài này.em xin cảm ơn rất nhiều,

Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ 2;
E1 = 10V; E2 = 20V; C1 = 1C2 =2
Tính lượng điện tích qua G khi K đóng.


Gọi B là điểm phía dưới của khóa K và A là điểm phía trên điện kế G ; q1 và q2 lần lượt là điện tích của bản trên của các tụ C1 và C2

Bỏ qua điện trở của dây nối và khóa K ta có : [tex]U_{AB} = 0[/tex]

Mặt khác [tex]U_{AB} = \frac{q_{1}}{C_{1}} - E _{1} \Rightarrow q_{1} =  C_{1} E _{1}[/tex]

Tương tự [tex]q{2} =  C_{2} E _{2}[/tex]

Điện tích lúc sau của hệ gôm các bản phía dưới của các  tụ và nguôn E 2 chính là điện lượng chạy qua K nên ta có  điện lượng cần tìm : [tex]q = q_{1} + q_{2} =  C_{1} E _{1} + C_{2} E _{2}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Hai bài về mạch điện (HSG Hà Tỉnh)
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 12:49:08 PM Ngày 12 Tháng Một, 2014
Nhờ thầy cô và các bạn giúp em 2 bài này.em xin cảm ơn rất nhiều,

Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ 2;
E1 = 10V; E2 = 20V; C1 = 1C2 =2
Tính lượng điện tích qua G khi K đóng.
Bài 4: Cho mạch điện như hình vẽ 3. Các bóng đèn có điện trở là R1 =12; R2 = 24;
R3 = 36; R4 = 72; E có điện trở trong r và hiệu suất 0,9; nguồn E0 có điện trở trong và hiệu suất 0,8; Đèn R4 không sáng.
1. Tính và r.
2. Tính tỷ số của các dòng điện qua nguồn điện E và E0.
3.Tính tỷ số công suất của đèn R2 và đèn R1

hinh dưới đây

(http://i442.photobucket.com/albums/qq143/phdnguyennam/Untitled_zps983f8caa.png) (http://s442.photobucket.com/user/phdnguyennam/media/Untitled_zps983f8caa.png.html)