Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quý Phước trong 06:09:28 AM Ngày 15 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18858Tiêu đề: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: Quý Phước trong 06:09:28 AM Ngày 15 Tháng Mười Một, 2013
một sóng ngang truyền trên mặt chất lỏng. hai điểm A và B trên mặt thoáng chất lỏng nằm trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 7cm. Biết tốc độ truyền sóng 120cm/s, tần số 10hz, biên độ sóng 1,5cm không đổi trong quá trình truyền đi. Khoảng cách lón nhất giữa hai điểm A và B là :
A. 7,576 cm                          B. 7,616 cm                                  C. 7,159 cm                              D.7 cm
Mong thầy cô giải giúp em ạ


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 06:40:43 AM Ngày 15 Tháng Mười Một, 2013
một sóng ngang truyền trên mặt chất lỏng. hai điểm A và B trên mặt thoáng chất lỏng nằm trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 7cm. Biết tốc độ truyền sóng 120cm/s, tần số 10hz, biên độ sóng 1,5cm không đổi trong quá trình truyền đi. Khoảng cách lón nhất giữa hai điểm A và B là :
A. 7,576 cm                          B. 7,616 cm                                  C. 7,159 cm                              D.7 cm
Mong thầy cô giải giúp em ạ
Em xem HD


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: Quý Phước trong 11:26:23 PM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2013
Trích dẫn
một sóng ngang truyền trên mặt chất lỏng. hai điểm A và B trên mặt thoáng chất lỏng nằm trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 7cm. Biết tốc độ truyền sóng 120cm/s, tần số 10hz, biên độ sóng 1,5cm không đổi trong quá trình truyền đi. Khoảng cách lón nhất giữa hai điểm A và B là :
A. 7,576 cm                          B. 7,616 cm                                  C. 7,159 cm                              D.7 cm
Mong thầy cô giải giúp em ạ
Em xem HD
Thầy có thể giải thích cho em kỹ hơn về cái [tex]\bar{AB}[/tex] và cái AB thôi là gì được không ạ ???


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 07:47:23 AM Ngày 13 Tháng Mười Hai, 2013
Trích dẫn
một sóng ngang truyền trên mặt chất lỏng. hai điểm A và B trên mặt thoáng chất lỏng nằm trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 7cm. Biết tốc độ truyền sóng 120cm/s, tần số 10hz, biên độ sóng 1,5cm không đổi trong quá trình truyền đi. Khoảng cách lón nhất giữa hai điểm A và B là :
A. 7,576 cm                          B. 7,616 cm                                  C. 7,159 cm                              D.7 cm
Mong thầy cô giải giúp em ạ
Em xem HD
Thầy có thể giải thích cho em kỹ hơn về cái [tex]\bar{AB}[/tex] và cái AB thôi là gì được không ạ ???
AB là khoảng cách theo phương truyền sóng. Còn [tex]\bar{AB}[/tex] là khoảng cách theo phương dao động của phần tử môi trường.... ~O)