Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: chuottuivn94 trong 08:23:13 AM Ngày 12 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18823Tiêu đề: Tần số thay đổi điện xoay chiều khó với!
Gửi bởi: chuottuivn94 trong 08:23:13 AM Ngày 12 Tháng Mười Một, 2013
Đặt vào hai đầu đoạn mạch như hình vẽ một hiệu điện thế u = U0cos(wt) trpng đó w thay đổi được. Khi w = w0=1/ căn(LC) hay như theo trong đề bài đã đánh thì là w=w0=(LC)^(-1/2). Thì vôn kế chỉ Uv = U1. Khi
A. w=2w0 thì Uv=2U1.        B. w=2w0 thì Uv=4U1.  C. w < w0 thì Uv < U1.        B. w > w0 thì Uv > U1.

(http://dl.upanh.com/2013/1111/1.bmp)

Các thầy giúp em bài tần số thay đổi điện xoay chiều khó với!


Tiêu đề: Trả lời:Tần số thay đổi điện xoay chiều khó với!
Gửi bởi: chuottuivn94 trong 08:43:56 AM Ngày 12 Tháng Mười Một, 2013
(http://i4.upanh.com/2013/1111/15//58067545.1.bmp) (http://upanh.com/view/?id=9rc0cg4r9nj)
Hình vẽ toàn đề bài đây ạ


Tiêu đề: Trả lời: Tần số thay đổi điện xoay chiều khó với!
Gửi bởi: chuottuivn94 trong 10:54:31 PM Ngày 13 Tháng Mười Một, 2013
các thầy ơi, giúp em bài này với ạ. Em làm mãi không ra!


Tiêu đề: Trả lời: Tần số thay đổi điện xoay chiều khó với!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:39:52 AM Ngày 14 Tháng Mười Một, 2013
Đặt vào hai đầu đoạn mạch như hình vẽ một hiệu điện thế u = U0cos(wt) trpng đó w thay đổi được. Khi w = w0=1/ căn(LC) hay như theo trong đề bài đã đánh thì là w=w0=(LC)^(-1/2). Thì vôn kế chỉ Uv = U1. Khi
A. w=2w0 thì Uv=2U1.        B. w=2w0 thì Uv=4U1.  C. w < w0 thì Uv < U1.        B. w > w0 thì Uv > U1.

(http://dl.upanh.com/2013/1111/1.bmp)

Các thầy giúp em bài tần số thay đổi điện xoay chiều khó với!
nhận xét khi wo=1/\sqrt{LC} thì đang xảy ra cộng hưởng ==> số chỉ vôn kế U=U1 đang chỉ giá trị bé nhất, khi thay đổi w=2wo thì giá trị U=U2 sẽ tăng lên so với U1 nên tăng lên, còn tăng lên bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào giá trị R,r,L,C


Tiêu đề: Trả lời: Tần số thay đổi điện xoay chiều khó với!
Gửi bởi: chuottuivn94 trong 11:08:46 PM Ngày 14 Tháng Mười Một, 2013
Đặt vào hai đầu đoạn mạch như hình vẽ một hiệu điện thế u = U0cos(wt) trpng đó w thay đổi được. Khi w = w0=1/ căn(LC) hay như theo trong đề bài đã đánh thì là w=w0=(LC)^(-1/2). Thì vôn kế chỉ Uv = U1. Khi
A. w=2w0 thì Uv=2U1.        B. w=2w0 thì Uv=4U1.  C. w < w0 thì Uv < U1.        B. w > w0 thì Uv > U1.

(http://dl.upanh.com/2013/1111/1.bmp)

Các thầy giúp em bài tần số thay đổi điện xoay chiều khó với!
nhận xét khi wo=1/\sqrt{LC} thì đang xảy ra cộng hưởng ==> số chỉ vôn kế U=U1 đang chỉ giá trị bé nhất, khi thay đổi w=2wo thì giá trị U=U2 sẽ tăng lên so với U1 nên tăng lên, còn tăng lên bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào giá trị R,r,L,C
thầy ơi cho em hỏi với, khi w = 2 w0 thì Z của đoạn mạch chứa vôn kế tăng lên như I lại giảm mà thầy. Vậy thầy vậy thì chắc gì cái U2 nó sẽ tăng ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Tần số thay đổi điện xoay chiều khó với!
Gửi bởi: chuottuivn94 trong 08:01:08 AM Ngày 15 Tháng Mười Một, 2013
Các thầy ơi, giúp em bài này với ạ ! em cám ơn các thầy nhiều lắm


Tiêu đề: Trả lời: Tần số thay đổi điện xoay chiều khó với!
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:44:17 AM Ngày 15 Tháng Mười Một, 2013
Các thầy ơi, giúp em bài này với ạ ! em cám ơn các thầy nhiều lắm
Một đại lượng thay đổi, lúc nào đó nó đang ở giá trị MIN, nếu thay đổi thì chắc chắn rằng nó sẽ tăng lên.
Một đại lượng thay đổi, lúc nào đó nó đang ở giá trị MAX, nếu thay đổi thì chắc chắn rằng nó sẽ giảm xuống.


Tiêu đề: Trả lời: Tần số thay đổi điện xoay chiều khó với!
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:14:29 AM Ngày 15 Tháng Mười Một, 2013
Bài này nếu em muốn biết rõ sự biến thiên của số chỉ Volt kế thì theo chúng tôi, em nên khai triển biểu thức HĐT ra theo tần số góc [tex]\omega[/tex].

Nhưng mà làm vậy rất mất thời gian.