Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Phồng Văn Tôm trong 09:45:50 PM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18809Tiêu đề: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 09:45:50 PM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2013
Nhờ thầy và các bạn giúp em mấy bài này

Bài 1: Cho đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây D và tụ điện C mắc nối tiếp. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức [tex]u=64\sqrt{2}cos\Omega t(V)[/tex]. Các điện áp hiệu dụng hai đầu các phần tử lần lượt là UR = UD = 16(V), UC = 64(V). Tỉ số giữa hệ số công suất của cuộn dây và hệ số công suất của mạch là bao nhiêu? ([tex]\frac{cos\varphi D}{cos\varphi}=?[/tex])


Bài 2: Cho mạch L nt C nt R, đoạn mạch AM chỉ có L, đoạn mạch MN chỉ có C, đoạn mạch NB chỉ có R. [tex]f=50(Hz)[/tex], [tex]L=\frac{1}{2\pi }(H)[/tex] thì uMB trễ pha [tex]\frac{\pi }{2}[/tex] so với uAB và uMN trễ pha [tex]\frac{3\pi }{4}[/tex] so với uAB. Tính R

A. [tex]50(\Omega)[/tex] 
B. [tex]100\sqrt{2}(\Omega)[/tex]
C. [tex]100(\Omega)[/tex]
D. [tex]80\sqrt{2}(\Omega)[/tex]

Bài này em làm ra [tex]R=25(\Omega)[/tex], không biết có đúng không  :-\ :-\ :-\
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:01:21 PM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2013
Nhờ thầy và các bạn giúp em mấy bài này

Bài 1: Cho đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây D và tụ điện C mắc nối tiếp. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức [tex]u=64\sqrt{2}cos\Omega t(V)[/tex]. Các điện áp hiệu dụng hai đầu các phần tử lần lượt là UR = UD = 16(V), UC = 64(V). Tỉ số giữa hệ số công suất của cuộn dây và hệ số công suất của mạch là bao nhiêu? ([tex]\frac{cos\varphi D}{cos\varphi}=?[/tex])


[tex]\frac{cos\varphi_{D}}{cos\varphi}=\frac{15}{8}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 11:20:46 PM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2013
Nhờ thầy và các bạn giúp em mấy bài này

Bài 1: Cho đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây D và tụ điện C mắc nối tiếp. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức [tex]u=64\sqrt{2}cos\Omega t(V)[/tex]. Các điện áp hiệu dụng hai đầu các phần tử lần lượt là UR = UD = 16(V), UC = 64(V). Tỉ số giữa hệ số công suất của cuộn dây và hệ số công suất của mạch là bao nhiêu? ([tex]\frac{cos\varphi D}{cos\varphi}=?[/tex])


[tex]\frac{cos\varphi_{D}}{cos\varphi}=\frac{15}{8}[/tex]
đúng là có đáp án đó ạ  :o :o :o  nhưng thầy giảng qua cho em được không ạ?  m=d> m=d> m=d>


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 12:17:15 AM Ngày 12 Tháng Mười Một, 2013
Nhờ thầy và các bạn giúp em mấy bài này

Bài 1: Cho đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây D và tụ điện C mắc nối tiếp. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức [tex]u=64\sqrt{2}cos\Omega t(V)[/tex]. Các điện áp hiệu dụng hai đầu các phần tử lần lượt là UR = UD = 16(V), UC = 64(V). Tỉ số giữa hệ số công suất của cuộn dây và hệ số công suất của mạch là bao nhiêu? ([tex]\frac{cos\varphi D}{cos\varphi}=?[/tex])


Bài 2: Cho mạch L nt C nt R, đoạn mạch AM chỉ có L, đoạn mạch MN chỉ có C, đoạn mạch NB chỉ có R. [tex]f=50(Hz)[/tex], [tex]L=\frac{1}{2\pi }(H)[/tex] thì uMB trễ pha [tex]\frac{\pi }{2}[/tex] so với uAB và uMN trễ pha [tex]\frac{3\pi }{4}[/tex] so với uAB. Tính R

A. [tex]50(\Omega)[/tex] 
B. [tex]100\sqrt{2}(\Omega)[/tex]
C. [tex]100(\Omega)[/tex]
D. [tex]80\sqrt{2}(\Omega)[/tex]

Bài này em làm ra [tex]R=25(\Omega)[/tex], không biết có đúng không  :-\ :-\ :-\Mình gợi ý cách làm thui nhé :D
Câu 1:
+ Vẽ giản đồ
+ Xét 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp (c-c-c)==> Ud vuông với U
+ Nhìn vào giản đồ mà tính các cos thui.
Không nhầm thì cosD=15/17, cosphi=8/17 :D
P/S. Giản đồ mình sẽ vẽ hộ
Câu 2: Chắc bạn đúng  :D