Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Tóc Dài trong 05:42:52 PM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18805Tiêu đề: Lượng tử ánh sáng.
Gửi bởi: Tóc Dài trong 05:42:52 PM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2013
Bài 1: Độ nhạy của võng mạc của con mắt đối với ánh sáng vàng(tính ở bước sóng 0,6 [tex]$\mu m$[/tex]
 là [tex]$1,7.10^{-18} W$[/tex]. Phải có ít nhất bao nhiêu photon ánh sáng vàng đập vào võng mạc trong 1s mới có thể gây ra cảm giác sáng?

A. 6 photon/s
B. 60 photon/s
C. 600 photon/s
D. 6000photon/s.

Bài 2: Khi hiệu điện thế giữa anot và catot là 1,2kV thì cường độ dòng điện qua ống Rơn - ghen là 2mA. Nếu toàn bộ động năng của electron biến đổi thành nhiệt đốt nóng đối catot thì nhiệt lượng tỏa ra ở đối catot trong 5 phút là:

A. 800 J
B. 900 J
C. 700 J
D. 1200 J

2 bài trên em áp dụng công thức tính thôi, nhưng k ra đáp án nào, nếu là đề sai thì em k dám chắc vì quyển sách em đang dùng chưa từng sai, có khi nào em sai, xin nhờ các bạn và thầy cô giúp em 2 bài này. :)
Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng.
Gửi bởi: _Bella Swan_ trong 07:14:35 PM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2013
Bài 1: Độ nhạy của võng mạc của con mắt đối với ánh sáng vàng(tính ở bước sóng 0,6 [tex]$\mu m$[/tex]
 là [tex]$1,7.10^{-18} W$[/tex]. Phải có ít nhất bao nhiêu photon ánh sáng vàng đập vào võng mạc trong 1s mới có thể gây ra cảm giác sáng?

A. 6 photon/s
B. 60 photon/s
C. 600 photon/s
D. 6000photon/s.

Bài 2: Khi hiệu điện thế giữa anot và catot là 1,2kV thì cường độ dòng điện qua ống Rơn - ghen là 2mA. Nếu toàn bộ động năng của electron biến đổi thành nhiệt đốt nóng đối catot thì nhiệt lượng tỏa ra ở đối catot trong 5 phút là:

A. 800 J
B. 900 J
C. 700 J
D. 1200 J

2 bài trên em áp dụng công thức tính thôi, nhưng k ra đáp án nào, nếu là đề sai thì em k dám chắc vì quyển sách em đang dùng chưa từng sai, có khi nào em sai, xin nhờ các bạn và thầy cô giúp em 2 bài này. :)
Bài 1
Năng lượng tối thiểu mắt cần nhận từ photon để có cảm giác ánh sáng là A
Gọi P là công suất phát sáng
[tex]\Rightarrow A = P.t = 1,7.10^{-18}[/tex]
Mặt khác [tex]A = n.\epsilon = n. \frac{h.c}{\lambda } \Rightarrow n = 5,132[/tex]
Số hạt là số nguyên, cần lớn hơn nên ta chọn n = 6.

Bài 2
Q= U.I.t = 720 J => k có đáp án