Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: diepviennhi trong 02:58:25 PM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18796Tiêu đề: Bài năng lượng tụ điện khó
Gửi bởi: diepviennhi trong 02:58:25 PM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2013
Có hai tụ điện phẳng giống nhau: một tụ có điện môi là không khí và có điện dung [tex]C_{o}=100\mu F[/tex]
Người ta tích điện cho tụ này hiệu điện thế [tex]U_{o}=60 V[/tex]
Tụ thứ hai có điện môi, hằng số điện môi phụ thuộc vào hiệu điện thế U giữa hai bản tụ của nó theo quy luật [tex]\alpha U[/tex] với [tex]\alpha =0,1 (V^{-1})[/tex]. Tụ thứ hai ban đầu không tích điện. ta mắc song song hai tụ này với nhau.
a> Hiệu điện thế trên mỗi tụ là bao nhiêu
b> Tính độ biến thiên năng lượng của hệ tụ. Nhận xét và giải thích
mong mọi người giải giúp ạ