Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: datstsl1 trong 08:34:18 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18789Tiêu đề: bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: datstsl1 trong 08:34:18 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2013
một dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng 2 A tần số  50hz chạy trên một dây dẫn . Trong thời gian 1 s số lần cường độ dòng điện có giá trị tuyệt đối bằng 1 A là bao nhiêu

Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức [tex]i=Iocos(120\prod{}-\prod{}/3)A[/tex] thời điểm thứ 2009 cường độ dòn điện tức thời bằng cường độ hiệu dụng là 

mong mọi người giúp em 2 bài này ạ  ^-^


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 09:36:19 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2013
2 bài này bạn giải như trong Dao Đọng Điều Hòa :D


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: _Bella Swan_ trong 09:37:24 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2013


Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức [tex]i=Iocos(120\prod{}-\prod{}/3)A[/tex] thời điểm thứ 2009 cường độ dòn điện tức thời bằng cường độ hiệu dụng là 

[tex]T = \frac{2\pi }{\omega } = \frac{1}{60}[/tex]

Cường độ dòng điện = cường độ hiệu dụng tức là[tex]I = \frac{Io}{\sqrt{2}}[/tex] hoặc [tex]I = \frac{-Io}{\sqrt{2}}[/tex]
[tex]\varphi[/tex] ban đầu = [tex]\frac{\pi }{3}[/tex] [tex]\Rightarrow[/tex] vật ở vị trí màu đỏ
Vị trí màu xanh là vị trí mà tại đó [tex]I = \frac{Io}{\sqrt{2}}[/tex] và [tex]I = \frac{-Io}{\sqrt{2}}[/tex]
Ta thấy trong 1 chu kì, vecto màu đỏ quay đc 1 vòng thì đi qua các veto màu xanh 4 lần
[tex]\Rightarrow[/tex] Trong 502 chu kì thì  vecto màu đỏ đi qua các veto màu xanh 4 x 502 = 2008 lần
Sau khi quay đc 502 vòng thì vecto màu đỏ vẫn ở vị trí cũ và đã đi qua đc 2008 lần
Xét lần thứ 2009.
Vecto màu đỏ chỉ cần đến chỗ vecto màu xanh số 1 thì đã đc 2009 lần.
Góc quay đc là [tex]\Delta \varphi = \frac{\pi }{3} - \frac{\pi }{4} = \frac{\pi }{12} = \frac{T}{24}[/tex]
(Góc đc tô màu trên hình)

thời điểm thứ 2009 cường độ dòng điện tức thời bằng cường độ hiệu dụng là: t = 502T + [tex]\frac{T}{24}[/tex] = 8,37s


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: _Bella Swan_ trong 09:48:33 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2013
một dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng 2 A tần số  50hz chạy trên một dây dẫn . Trong thời gian 1 s số lần cường độ dòng điện có giá trị tuyệt đối bằng 1 A là bao nhiêu

Bài 1 bạn làm hoàn toàn tương tự nhé!  :D