Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: huygo1952 trong 09:54:48 PM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18782Tiêu đề: Bài tập về con lắc lò xo khó
Gửi bởi: huygo1952 trong 09:54:48 PM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2013
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k và vật nặng có khối lượng m1  . Khi m1 cân bằng ở O thì lò xo giãn 10 cm. Đưa vật nặng m1 tới vị trí lò xo giãn 20 cm rồi gắn thêm vàom1  vật nặng có khối lượng m2=m1/4  thả nhẹ cho hệ chuyển động. Bỏ qua ma sát và lấy  . Khi hai vật về đến O thì m2 tuột khỏi m1 . Biên độ dao động của m1  sau khi m2 tuột là
Chọn câu trả lời đúng:
    A. 6,32 cm
    B. 3,74 cm
    C. 5,76 cm
    D. 4,24 cm


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về con lắc lò xo khó
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:11:11 PM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2013
BÀI ĐĂNG BỊ XÓA DO VI PHẠM QUY ĐỊNH.

ĐỀ NGHỊ TÁC GIẢ ĐỌC KỸ QUY ĐỊNH CẦN THIẾT!