Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tieuthanhco trong 10:05:23 AM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18773Tiêu đề: Bài dao động điều hòa cần giúp
Gửi bởi: tieuthanhco trong 10:05:23 AM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2013
Tại thời điểm ban đầu, hai CĐ cùng đi qua gốc O theo chiều dương, thực hiện dao động điều hòa trên trục Ox có cùng biên độ nhưng có tần số góc lần lượt là 5[tex]\pi[/tex]/6rad/s và 2,5[tex]\pi[/tex]rad/s. Xác định thời điểm 2013 hai CĐ đó gặp nhau.


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động điều hòa cần giúp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 12:00:11 AM Ngày 27 Tháng Mười Hai, 2013
T1 = 2,4
T2= 0,8
n ( 2,4 - 0,8) = 0,8 ( con lắc trùng phùng)
1,6 n = 0,8 => n = 0,5
thời gian gặp lần 1 : 0,5 T1 = 1,2s
lần 2013 = 1,2 * 2013 =