Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tuyenly29@gmail.com trong 12:40:03 AM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18770Tiêu đề: sóng cơ khó
Gửi bởi: tuyenly29@gmail.com trong 12:40:03 AM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2013
Hai nguồn sóng mặt nước kết hợp   tạo nên 1 hệ vân giao thoa trên mặt nước. Điểm M có vị trí MS1=14cm, MS2=8cm   . Điểm N có vị trí NS1=7cm, NS2=13cm . Giữa M và N có 6 điểm cực đại..N là điểm cực tiểu.Tìm bước sóng và  2 nguồn là cùng pha hay ngược pha
    A. 2cm..cùng pha.    B. 2cm. ngược pha    C. 1cm..cùng pha    D. 1cm.ngựơc pha
 nhờ thầy cô và bạn bè hướng dẫn. em chân thành cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:25:21 AM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2013
Hai nguồn sóng mặt nước kết hợp   tạo nên 1 hệ vân giao thoa trên mặt nước. Điểm M có vị trí MS1=14cm, MS2=8cm   . Điểm N có vị trí NS1=7cm, NS2=13cm . Giữa M và N có 6 điểm cực đại..N là điểm cực tiểu.Tìm bước sóng và  2 nguồn là cùng pha hay ngược pha
    A. 2cm..cùng pha.    B. 2cm. ngược pha    C. 1cm..cùng pha    D. 1cm.ngựơc pha
 nhờ thầy cô và bạn bè hướng dẫn. em chân thành cảm ơn!
Nhận Xét : MS1-MS2=-(NS1-NS2)
vậy M là cực tiểu  thì N cũng là cực tiểu ==> giữa M,N có 7 cực tiểu tính luôn M và N
==> M là cực tiểu thứ k thì N là cực tiểu thứ k-6
==> [tex]MS1-MS2=k.\lambda[/tex] và [tex]NS1-NS2=(k-6)\lambda[/tex]
==> 2k=6 ==> k=3 ==> 2 nguồn ngược pha và [tex]\lambda= 6/3=2[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ khó
Gửi bởi: tuyenly29@gmail.com trong 10:36:47 AM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2013
thưa thầy! M là cực tiểu vì 2 nguồn cùng pha thì MS1-MS2=(K-1/2)lamda chứ ạ! còn cực đại MS1-MS2=K.lamda. thầy có thể giải thích cho em và các bạn được rõ thêm. em cảm ơn thầy nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:55:46 AM Ngày 12 Tháng Mười Một, 2013
thưa thầy! M là cực tiểu vì 2 nguồn cùng pha thì MS1-MS2=(K-1/2)lamda chứ ạ! còn cực đại MS1-MS2=K.lamda. thầy có thể giải thích cho em và các bạn được rõ thêm. em cảm ơn thầy nhiều!
CĐ hay cực tiểu thì chúng sẽ nằm trên hypecbol, PT của nó có dạng [tex]d1-d2=m.\lambda[/tex]
m là một số tùy ý phụ thuộc vào độ lệch pha hai nguồn.
VD: 2 nguồn đồng pha
m nguyên CĐ, m bán nguyên CT
2 nguồn ngược pha
m bán nguyên CĐ, m nguyên CT
còn TH khác thì m có giá trị khác