Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: hgiatue trong 08:44:52 PM Ngày 08 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18768Tiêu đề: bài toán về tính thế năng cần giải đáp
Gửi bởi: hgiatue trong 08:44:52 PM Ngày 08 Tháng Mười Một, 2013
tính thế năng của hệ 4 điện tích điểm trong đó có 3 điện tích điểm dương giống nhau bằng 10^-15 C đặt tại 3 đỉnh tam giác ABC, điện tích âm q'=-10^-5 C đặt tại tâm tam giác đó, cho biết cạnh tam giác bằng 3 cm. Nhờ mọi người giúp đỡ ạ! :)


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về tính thế năng cần giải đáp
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 08:54:56 PM Ngày 08 Tháng Mười Một, 2013
tính thế năng của hệ 4 điện tích điểm trong đó có 3 điện tích điểm dương giống nhau bằng 10^-15 C đặt tại 3 đỉnh tam giác ABC, điện tích âm q'=-10^-5 C đặt tại tâm tam giác đó, cho biết cạnh tam giác bằng 3 cm. Nhờ mọi người giúp đỡ ạ! :)
Áp dụng công thức  [tex]W=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}{q_{i}V_{i}}[/tex]
Với [tex]V_{i}=k.\sum_{k=1}^{n}{\frac{q_{k}}{\varepsilon r_{ki}}}[/tex]