Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: revo450 trong 11:19:38 AM Ngày 07 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18758Tiêu đề: Môt bài điện xoay chiều cần giải đáp.
Gửi bởi: revo450 trong 11:19:38 AM Ngày 07 Tháng Mười Một, 2013
Một hộp kín X chỉ chứa một trong 3 phần tử là R hoặc tụ điện có điện dung C hoặc cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt vào 2 đầu hộp X một điện áp xoay chiều có phương trình [tex]u=U_{0}cos(2\pi ft)[/tex] V, với f =  50 Hz thì thấy điện áp và dòng điện trong mạch ở thời điểm [tex]t_{1}[/tex] có giá trị lần lượt là [tex]i_{1}=1A, u_{1}=100\sqrt{3}V[/tex], ở thời điểm t 2 thì [tex]i_{2}=\sqrt{3}A, u_{2}=100V[/tex]. Biết nếu tần số  là 100Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là [tex]\frac{1}{\sqrt{2}}A[/tex] Hộp X chứa:
    A: Điện trở thuần [tex]R=100\Omega[/tex]                                   B: Cuộn cảm thuần có  [tex]L=\frac{1}{\pi }H[/tex]
    C: Tụ điện có điện dung [tex]C=\frac{10^{-4}}{\pi }F[/tex]                D: Chứa cuộn cảm có [tex]L=\frac{100\sqrt{3}}{\pi }H[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Môt bài điện xoay chiều cần giải đáp.
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 01:45:41 PM Ngày 07 Tháng Mười Một, 2013
Em xem HD