Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lmthong19 trong 11:06:04 AM Ngày 07 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18757Tiêu đề: bài tập viết phương trình điện áp cần giúp đỡ
Gửi bởi: lmthong19 trong 11:06:04 AM Ngày 07 Tháng Mười Một, 2013
 Mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện [tex]C=\frac{1}{7200\pi}[/tex] F, hiệu điện thế xoay chiều ổn định đặt vào hai đầu mạch là [tex]u=U_{0}cos(\omega t+\frac{\pi }{4})[/tex] V. Tại thời điểm t1   [tex]u_{1}=60\sqrt{2}V , i_{1}=\frac{\sqrt{2}}{2}A[/tex].  Tại thời điểm t2 [tex]u_{1}=-60\sqrt{3}V , i_{1}=-0,5A[/tex]. Hãy hoàn thiện biểu thức của điện áp u.
A: [tex]u=U_{0}cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})[/tex]
B: [tex]u=U_{0}cos(120\pi t+\frac{\pi }{4})[/tex]
C:[tex]u=U_{0}cos(50\pi t+\frac{\pi }{4})[/tex]
D: [tex]u=U_{0}cos(60\pi t+\frac{\pi }{4})[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập viết phương trình điện áp cần giúp đỡ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 01:44:36 PM Ngày 07 Tháng Mười Một, 2013
Em xem HD