Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: xenongear trong 09:22:19 PM Ngày 05 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18748Tiêu đề: vấn đề va chạm trong thuyết tương đối hẹp
Gửi bởi: xenongear trong 09:22:19 PM Ngày 05 Tháng Mười Một, 2013
em co bai này ạ: hai mảnh có khối lượng m đi với vận tốc c/2 (c là vận tốc ánh sáng)cùng phương và hướng gặp nhau .Sau khi xảy ra va chạm thì khối lượng tổng cua ca 2 mảnh la bao nhiêu cho rằng va chạm của 2 vật là va chạm mềmTiêu đề: Trả lời: vấn đề va chạm trong thuyết tương đối hẹp
Gửi bởi: leaflife trong 09:09:45 PM Ngày 06 Tháng Mười Một, 2013
khi chuyển động ới vận tốc c/2 thì vật có klg
[tex]m=\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=\frac{2m_0}{\sqrt{3}}[/tex]
khi 2 vật gặp nhau thì vận toocs triệt tiêu nên klg khi đó chính là [tex]m_0=\frac{\sqrt{3}}{2}m[/tex]