Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: papatiemi trong 11:23:01 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18739Tiêu đề: Máy biến áp
Gửi bởi: papatiemi trong 11:23:01 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2013
Các thầy cho em hoi một bài máy biến áp với ạ. Em làm mãi ko ra đáp án. Huh
Một máy hạ áp có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng k=10. Người ta mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp một động cơ 120W- 25V. Mất mát năng lượng trong máy biến áp không đáng kể. Hệ số công suất của động cơ bằng 0,8. Khi động cơ hoạt động bình thường thì cường độ hiệu dụng trong cuộn dây sơ cấp là
A. 0,6A   B. 0,5A   
C. 1,0A   D. 1,2A
Đáp án là A
em làm như sau:
U1=25*10=250
P1=P2=120
I1=P1/U1=120/250=0,48.

Nhưng nếu 0,8 là hiệu suất của máy biến áp thì
P1=P2/0,8=150
I2=P2/U2=150/250=0,6.
Em không biết là làm như em đúng hay sai. Mong các thầy và các bạn góp ý giúp em vơi  ạh!


Tiêu đề: Trả lời: Máy biến áp
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:36:31 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2013
Em xem bài này:


1: Một động cơ có công suất 400W và hệ số công suất 0,8 được mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp của một máy hạ thế có tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng k = 5. Mất mát năng lượng trong máy biến áp không đáng kể. Khi động cơ hoạt động bình thường thì cường độ hiệu dụng qua động cơ bằng 10A. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp là:
A. 250V   B. 300V   C. 125V   D. 200V

HD: [tex]P=U_2.I.cos(\varphi) ==> U_2[/tex]
Áp dụng CT MBA:
[tex]\frac{N_1}{N_2}=\frac{U_1}{U_2}=5 ==> U_1[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Máy biến áp
Gửi bởi: papatiemi trong 11:46:02 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2013
Thầy ơi!
Hình như bài toán của em không tươngđương hoàn toàn với bài toán của thầy Thạnh đã giải.
Mong thầy góp ý cho cách làm của em với ạh.


Tiêu đề: Trả lời: Máy biến áp
Gửi bởi: papatiemi trong 11:34:37 AM Ngày 05 Tháng Mười Một, 2013
Thầy ơi em xem kĩ cách làm của thầy Thạnh rồi. em thấy cách làm của em cũng đúng với tư tưởng làm bài của thầy Thạnh
nhưng em làm không ra đáp án của bài này.
Thầy góp ý giúp em trong cách giải với ạh.
Hoặc thầy có thể giải chi tiết giúp em với không ạh.
em cảm ơn thầy.


Tiêu đề: Trả lời: Máy biến áp
Gửi bởi: _Bella Swan_ trong 04:29:21 PM Ngày 05 Tháng Mười Một, 2013
Các thầy cho em hoi một bài máy biến áp với ạ. Em làm mãi ko ra đáp án. Huh
Một máy hạ áp có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng k=10. Người ta mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp một động cơ 120W- 25V. Mất mát năng lượng trong máy biến áp không đáng kể. Hệ số công suất của động cơ bằng 0,8. Khi động cơ hoạt động bình thường thì cường độ hiệu dụng trong cuộn dây sơ cấp là
A. 0,6A   B. 0,5A   
C. 1,0A   D. 1,2A
Đáp án là A
em làm như sau:
U1=25*10=250
P1=P2=120
I1=P1/U1=120/250=0,48.

Nhưng nếu 0,8 là hiệu suất của máy biến áp thì
P1=P2/0,8=150
I2=P2/U2=150/250=0,6.
Em không biết là làm như em đúng hay sai. Mong các thầy và các bạn góp ý giúp em vơi  ạh!

Ở cách làm của bạn, tại sao P1 = P2 = 120  ??? P1 và P2 khác nhau mà. Làm theo cách thầy Thạnh là ra ngay. Áp dụng công thức công suất như bình thường => Ra [tex]I_{2} = \frac{P}{U.cos\varphi } = 6A[/tex]
Mặt khác [tex]\frac{I_{2}}{I_{1}} = \frac{N_{1}}{N2} = 10 \Rightarrow I_{1} = 0,6 A[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Máy biến áp
Gửi bởi: papatiemi trong 04:57:09 PM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2013
Các thầy cho em hoi một bài máy biến áp với ạ. Em làm mãi ko ra đáp án. Huh
Một máy hạ áp có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng k=10. Người ta mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp một động cơ 120W- 25V. Mất mát năng lượng trong máy biến áp không đáng kể. Hệ số công suất của động cơ bằng 0,8. Khi động cơ hoạt động bình thường thì cường độ hiệu dụng trong cuộn dây sơ cấp là
A. 0,6A   B. 0,5A   
C. 1,0A   D. 1,2A
Đáp án là A
em làm như sau:
U1=25*10=250
P1=P2=120
I1=P1/U1=120/250=0,48.
Nhưng nếu 0,8 là hiệu suất của máy biến áp thì
P1=P2/0,8=150
I2=P2/U2=150/250=0,6.
Em không biết là làm như em đúng hay sai. Mong các thầy và các bạn góp ý giúp em vơi  ạh!

Ở cách làm của bạn, tại sao P1 = P2 = 120  ??? P1 và P2 khác nhau mà. Làm theo cách thầy Thạnh là ra ngay. Áp dụng công thức công suất như bình thường => Ra [tex]I_{2} = \frac{P}{U.cos\varphi } = 6A[/tex]
Mặt khác [tex]\frac{I_{2}}{I_{1}} = \frac{N_{1}}{N2} = 10 \Rightarrow I_{1} = 0,6 A[/tex]

_Bella Swan_  Máy biến áp có hao phí không đáng kể cho nên theo định luật bảo toàn năng lượng ta phải có P1=P2
Vậy cho nên có tỉ số U như thầy thạnh làm nhưng không phải lúc nào cũng có tỉ số I như _Bella Swan_   nói


Tiêu đề: Trả lời: Máy biến áp
Gửi bởi: _Bella Swan_ trong 05:12:10 PM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2013
Các thầy cho em hoi một bài máy biến áp với ạ. Em làm mãi ko ra đáp án. Huh
Một máy hạ áp có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng k=10. Người ta mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp một động cơ 120W- 25V. Mất mát năng lượng trong máy biến áp không đáng kể. Hệ số công suất của động cơ bằng 0,8. Khi động cơ hoạt động bình thường thì cường độ hiệu dụng trong cuộn dây sơ cấp là
A. 0,6A   B. 0,5A   
C. 1,0A   D. 1,2A
Đáp án là A
em làm như sau:
U1=25*10=250
P1=P2=120
I1=P1/U1=120/250=0,48.
Nhưng nếu 0,8 là hiệu suất của máy biến áp thì
P1=P2/0,8=150
I2=P2/U2=150/250=0,6.
Em không biết là làm như em đúng hay sai. Mong các thầy và các bạn góp ý giúp em vơi  ạh!

Ở cách làm của bạn, tại sao P1 = P2 = 120  ??? P1 và P2 khác nhau mà. Làm theo cách thầy Thạnh là ra ngay. Áp dụng công thức công suất như bình thường => Ra [tex]I_{2} = \frac{P}{U.cos\varphi } = 6A[/tex]
Mặt khác [tex]\frac{I_{2}}{I_{1}} = \frac{N_{1}}{N2} = 10 \Rightarrow I_{1} = 0,6 A[/tex]

_Bella Swan_  Máy biến áp có hao phí không đáng kể cho nên theo định luật bảo toàn năng lượng ta phải có P1=P2
Vậy cho nên có tỉ số U như thầy thạnh làm nhưng không phải lúc nào cũng có tỉ số I như _Bella Swan_   nóiTheo tớ thì người ta nói Mất mát năng lượng trong máy biến áp không đáng kể thì Hiệu suất lúc này bằng 100% [tex]\Rightarrow[/tex] ta sẽ có [tex]\frac{U_{1}}{U_{2}} = \frac{I_{2}}{I_{_{1}}} = \frac{N_{1}}{N_{2}}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Máy biến áp
Gửi bởi: _Bella Swan_ trong 05:20:53 PM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2013
Các thầy cho em hoi một bài máy biến áp với ạ. Em làm mãi ko ra đáp án. Huh
Một máy hạ áp có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng k=10. Người ta mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp một động cơ 120W- 25V. Mất mát năng lượng trong máy biến áp không đáng kể. Hệ số công suất của động cơ bằng 0,8. Khi động cơ hoạt động bình thường thì cường độ hiệu dụng trong cuộn dây sơ cấp là
A. 0,6A   B. 0,5A   
C. 1,0A   D. 1,2A
Đáp án là A
em làm như sau:
U1=25*10=250
P1=P2=120
I1=P1/U1=120/250=0,48.
Nhưng nếu 0,8 là hiệu suất của máy biến áp thì
P1=P2/0,8=150
I2=P2/U2=150/250=0,6.
Em không biết là làm như em đúng hay sai. Mong các thầy và các bạn góp ý giúp em vơi  ạh!

Ở cách làm của bạn, tại sao P1 = P2 = 120  ??? P1 và P2 khác nhau mà. Làm theo cách thầy Thạnh là ra ngay. Áp dụng công thức công suất như bình thường => Ra [tex]I_{2} = \frac{P}{U.cos\varphi } = 6A[/tex]
Mặt khác [tex]\frac{I_{2}}{I_{1}} = \frac{N_{1}}{N2} = 10 \Rightarrow I_{1} = 0,6 A[/tex]

_Bella Swan_  Máy biến áp có hao phí không đáng kể cho nên theo định luật bảo toàn năng lượng ta phải có P1=P2
Vậy cho nên có tỉ số U như thầy thạnh làm nhưng không phải lúc nào cũng có tỉ số I như _Bella Swan_   nói


Bạn tham khảo link sau  :D http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/300656 Mong là giúp đc gì đó cho thắc mắc của bạn  :D


Tiêu đề: Trả lời: Máy biến áp
Gửi bởi: papatiemi trong 09:36:14 PM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2013
_Bella Swan_  không phải thế đâu.
P1=P2 thì U1*I1=U2*I2*cos(phi2)
Do hai cuôn thứ cấp và sơ cấp không có trở trong nên có U1/U2=N1/N2
vậy lúc đó I1/I2=U2/U1 chỉ đúng khi mạch thứ cấp để hở hoặc có điện trở thuần để có cos(phi2)=1


Tiêu đề: Trả lời: Máy biến áp
Gửi bởi: papatiemi trong 10:16:40 PM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2013

_Bella Swan_  không phải thế đâu.
P1=P2 thì U1*I1=U2*I2*cos(phi2)
Do hai cuôn thứ cấp và sơ cấp không có trở trong nên có U1/U2=N1/N2
vậy lúc đó I1/I2=U2/U1 chỉ đúng khi mạch thứ cấp có điện trở thuần để có cos(phi2)=1


Tiêu đề: Trả lời: Máy biến áp
Gửi bởi: _Bella Swan_ trong 12:59:59 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2013

_Bella Swan_  không phải thế đâu.
P1=P2 thì U1*I1=U2*I2*cos(phi2)
Do hai cuôn thứ cấp và sơ cấp không có trở trong nên có U1/U2=N1/N2
vậy lúc đó I1/I2=U2/U1 chỉ đúng khi mạch thứ cấp có điện trở thuần để có cos(phi2)=1


Tớ k rõ nữa nhưng trong tài liệu của tớ nó là như thế này  ::)


Tiêu đề: Trả lời: Máy biến áp
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 01:28:18 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2013
HD:
+ Nếu máy biến áp lí tưởng nối với tải R thì [tex]\frac{N_{1}}{N_{2}}=\frac{U_{1}}{U_{2}}=\frac{I_{2}}{I_{1}}[/tex]
+ Nếu máy biến áp lí tưởng nối với tải có [tex]cos\varphi[/tex] thì: [tex]\frac{N_{1}}{N_{2}}=\frac{U_{1}}{U_{2}}=\frac{I_{2}cos\varphi }{I_{1}}[/tex]
Vậy bài này phải áp dụng công thức TH2
Tiêu đề: Trả lời: Máy biến áp
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 02:06:58 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2013
Bài này đáp án chính xác phải là 0,48A
Mới nhìn rất dễ nhầm đáp án A


Tiêu đề: Trả lời: Máy biến áp
Gửi bởi: papatiemi trong 06:53:58 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2013
em cảm ơn thầy nhiều ạh