Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: coolcoolcool1997 trong 05:07:56 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18735Tiêu đề: Tính biên độ sóng dừng
Gửi bởi: coolcoolcool1997 trong 05:07:56 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2013
Sóng dừng được tạo trên một dây đàn hồi có chiều dài 120cm, người ta xác định được những điểm có độ dịch chuyển so với vị trí cân bằng là 3,5mm thì cách nhau gần nhất 15cm. Tính biên độ của độ dịch chuyển khỏi vị trí cân bằng. Dao động sóng dừng này ứng với tần số họa âm nào.
Mong các thầy cô và các bạn giúp đỡ.


Tiêu đề: Trả lời: Tính biên độ sóng dừng
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:08:47 AM Ngày 05 Tháng Mười Một, 2013
Sóng dừng được tạo trên một dây đàn hồi có chiều dài 120cm, người ta xác định được những điểm có độ dịch chuyển so với vị trí cân bằng là 3,5mm thì cách nhau gần nhất 15cm. Tính biên độ của độ dịch chuyển khỏi vị trí cân bằng. Dao động sóng dừng này ứng với tần số họa âm nào.
Mong các thầy cô và các bạn giúp đỡ.

Bạn hỏi không rõ ràng vậy sao người khác giúp được.

Theo những gì bạn đánh máy chắc là tính biên độ bụng sóng.

Những điểm cách đều nhau, cùng biên độ, gần nhất cách nhau lamda/8.

=> [tex]3,5cm=A\frac{\sqrt{2}}{2}=>A=3,5\sqrt{2}cm[/tex]

Bạn dễ dàng tính lamda = 60cm => n= 4 => tần số họa âm bậc 4.


Tiêu đề: Trả lời: Tính biên độ sóng dừng
Gửi bởi: coolcoolcool1997 trong 01:31:17 PM Ngày 05 Tháng Mười Một, 2013
Dạ, e không hiểu cái đề nên em chép nguyên si cái đề luôn.


Tiêu đề: Trả lời: Tính biên độ sóng dừng
Gửi bởi: coolcoolcool1997 trong 04:27:17 PM Ngày 05 Tháng Mười Một, 2013
Em cảm ơn thầy nhiều.