Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: datstsl1 trong 10:24:29 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18721Tiêu đề: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: datstsl1 trong 10:24:29 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2013
Trên bề mặt chất lỏng cho 2 nguồn dao động vuông góc với bề mặt chất lỏng có phương trình dao động [tex]uA=3cos10\Pi t(cm)[/tex] và[tex]uA=5cos(10\Pi t+\Pi /3)(cm)[/tex] .Tốc độ truyền sóng trên dây là v=50cm/s .AB = 30cm cho điểm C trên đoạn AB cách A khoảng 18 cm và cách B khoảng 12 cm Vẽ vòng tròn đường kính 10 cm tâm tại C . số điểm dao động  cực đại trên đường tròn là ?

ở mặt thoáng của một chất lỏng có 2 nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình [tex]uA=2cos(40\Pi t +\Pi )[/tex] và [tex]uB=2cos(40\Pi t )[/tex] Ua và Ub tính = mm và t =s Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30cm/s . Xét hình vuông AMNB thuộc  thuộc mặt thoáng chất lỏng . số điểm dao động với biên độ cực đại trên hình vuông AMNB là ?

mong mọi người giúp em 2 bài này  :-h

Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: Alexman113 trong 10:50:30 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2013
ở mặt thoáng của một chất lỏng có 2 nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình [tex]uA=2cos(40\Pi t +\Pi )[/tex] và [tex]uB=2cos(40\Pi t )[/tex] Ua và Ub tính = mm và t =s Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30cm/s . Xét hình vuông AMNB thuộc  thuộc mặt thoáng chất lỏng . số điểm dao động với biên độ cực đại trên hình vuông AMNB là ?
Cậu tham khảo lời giải Thầy Hà Văn Thạnh (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?action=profile;u=5660) đã giải nhé!
[tex]\lambda=v/f=1,5cm[/tex]
Độ lệch pha hai sóng tới 1 điểm bất kỳ:
[tex]\Delta \varphi=\frac{2\pi(d_1-d_2)}{\lambda}+\varphi_2-\varphi_1=\frac{2\pi(d_1-d_2)}{\lambda}+\pi/2[/tex]
Xét điểm cực đại [tex]==> \Delta \varphi=k2\pi ==> d_2-d_1=(-\frac{1}{4}+k)\lambda.[/tex]
Xét cực đại trên BN
[tex]AN-BN <= d_1-d_2 <AB ==> 5,77<=k<13,5 ==> k=6,...,13[/tex]
Có 8 giá trị thỏa mãn
Tham khảo thêm một bài toán tương tự và Thầy Quang Dương (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?action=profile;u=56111) cũng có đáp án nốt nhé.
Câu 42: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40t và uB = 2sin(40t +  ) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên các cạnh hình vuông AMNB là
A. 26.   B. 54.   C. 52.   D. 27.
Đa c
Giúp thêm cho em câu này
Bước sóng là 1,5 cm
Khi hai nguồn ngược pha thì các điểm dao động với biên độ cực đại có hiệu số khoảng cách tới hai nguồn thỏa mãn hệ thức :
[tex]d_{2}-d_{1}=\left(k+\frac{1}{2} \right)\lambda[/tex] (1)
Vậy các đường cực đại là một họ hyperbol thỏa (1)
Mỗi đường hiperbol cắt các cạnh của hình vuông tại hai điểm , nên số điểm cần tìm gấp hai lần số đường cực đại. Theo bất đẳng thức trong tam giác ta có [tex]-AB<d_{2}-d_{1}<AB[/tex]
[tex]\Leftrightarrow -\frac{AB}{\lambda }<k+\frac{1}{2}<\frac{AB}{\lambda }[/tex]
Thay số ta được
[tex]-13,83<k<12,83[/tex]
k nhận 26 giá trị nguyên nghĩa là có 52 điểm cần tìm