Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Tóc Dài trong 08:33:37 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18720Tiêu đề: Trắc nghiệm sóng ánh sáng.
Gửi bởi: Tóc Dài trong 08:33:37 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2013
Cho hai nguồn sáng kết hợp S1 và S2 cách nhau một khoảng a = 5mm và cách màn E một khoảng D = 2m. Người ta đặt thêm một bản mặt song song L có chiết suất n = 1,5 và độ dày e = 1mm trên đường đi của chùm tia sáng xuất hiện từ S1 đến màn. Khi thay bản mặt L bằng một bản mặt song song L' có cùng độ dày, chiết suất n', người ta thấy vân sáng trung tâm dịch thêm một đoạn 8 cm so với khi có L. Tính chiết suất n' của L'.

A. 4/3
B. 1,4
C. 1,45
D. 1,52


Tiêu đề: Trả lời: Trắc nghiệm sóng ánh sáng.
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 09:21:38 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2013
Cho hai nguồn sáng kết hợp S1 và S2 cách nhau một khoảng a = 5mm và cách màn E một khoảng D = 2m. Người ta đặt thêm một bản mặt song song L có chiết suất n = 1,5 và độ dày e = 1mm trên đường đi của chùm tia sáng xuất hiện từ S1 đến màn. Khi thay bản mặt L bằng một bản mặt song song L' có cùng độ dày, chiết suất n', người ta thấy vân sáng trung tâm dịch thêm một đoạn 8 cm so với khi có L. Tính chiết suất n' của L'.

A. 4/3
B. 1,4
C. 1,45
D. 1,52


Và 2 chúng ta đã ra kết quả 1,7  :D :D :D Để lát hỏi các thầy xem sao. Sai thì vui nhỉ  :.)) :.)) :.))


Tiêu đề: Trả lời: Trắc nghiệm sóng ánh sáng.
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:12:04 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2013
Cho hai nguồn sáng kết hợp S1 và S2 cách nhau một khoảng a = 5mm và cách màn E một khoảng D = 2m. Người ta đặt thêm một bản mặt song song L có chiết suất n = 1,5 và độ dày e = 1mm trên đường đi của chùm tia sáng xuất hiện từ S1 đến màn. Khi thay bản mặt L bằng một bản mặt song song L' có cùng độ dày, chiết suất n', người ta thấy vân sáng trung tâm dịch thêm một đoạn 8 cm so với khi có L. Tính chiết suất n' của L'.

A. 4/3
B. 1,4
C. 1,45
D. 1,52


 ~O) Lúc đầu: Độ dời vân trung tâm: [tex]\Delta x_{1}= \frac{(n-1)eD}{a}[/tex]

 ~O) Lúc sau: Độ dời vân trung tâm: [tex]\Delta x_{2}= \frac{(n'-1)eD}{a} = \Delta x_{1} + 8.10^{-2}[/tex]

Tính được n' = 1,7

Nếu chỉnh đề lại là "dịch thêm một đoạn 8mm" thì có đáp án D.