Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hochoidr trong 05:42:21 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18718Tiêu đề: Bài tập máy biến áp cần giải đáp.
Gửi bởi: hochoidr trong 05:42:21 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2013
Một máy hạ áp có N1 = 10N2. Mắc cuộn sơ cấp vào mạng điện có điện áp hiệu dụng là U1 = 220V. Điện trở của cuộn sơ cấp không đáng kể, cuộn thứ cấp có điện trở r2 = 2 Ω. Cường độ hiệu dụng ở mạch thứ cấp I2 = 4(A). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp là :
A.10V
B.14V
C.20V
D.18V


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập máy biến áp cần giải đáp.
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 06:15:41 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2013
Một máy hạ áp có N1 = 10N2. Mắc cuộn sơ cấp vào mạng điện có điện áp hiệu dụng là U1 = 220V. Điện trở của cuộn sơ cấp không đáng kể, cuộn thứ cấp có điện trở r2 = 2 Ω. Cường độ hiệu dụng ở mạch thứ cấp I2 = 4(A). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp là :
A.10V
B.14V
C.20V
D.18V

[tex]\frac{U_{1}}{\varepsilon _{2}} = \frac{N_{1}}{N_{2}} = 10 \Rightarrow \varepsilon _{2} = \frac{U_{1}}{10} = 22[/tex]
theo định luật Ôm
[tex]I_{2} = \frac{\epsilon _{2}}{R + r} \Rightarrow R = 3,5 \Omega[/tex]
[tex]U_{2} = I_{2}. R = 4. 3,5 = 14 \Rightarrow B[/tex]