Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: gainhaque97 trong 10:23:11 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18705Tiêu đề: Bài tập mạch điện nâng cao lớp 11
Gửi bởi: gainhaque97 trong 10:23:11 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2013
Cho R1//R2 ξ = 12V; r = 3 Ω ; R 1 = 12 Ω . hỏi R2 bang bao nhieu de cong suat mạch ngoài max
http://vi.scribd.com/doc/83473321/Bai-Tap-Tu-Luan-Chuong-2 (http://vi.scribd.com/doc/83473321/Bai-Tap-Tu-Luan-Chuong-2)
bai 2 34 ạ tks


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập mạch điện nâng cao lớp 11
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:46:13 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2013
Cho R1//R2 ξ = 12V; r = 3 Ω ; R 1 = 12 Ω . hỏi R2 bang bao nhieu de cong suat mạch ngoài max
http://vi.scribd.com/doc/83473321/Bai-Tap-Tu-Luan-Chuong-2 (http://vi.scribd.com/doc/83473321/Bai-Tap-Tu-Luan-Chuong-2)
bai 2 34 ạ tks

Công suất mạch ngoài cực đại khi [tex]R_{N}= r\Leftrightarrow \frac{1}{R_{N}}= \frac{1}{r}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow \frac{1}{R_{1}}+ \frac{1}{R_{2}}= \frac{1}{r}[/tex]

[tex]\Rightarrow R_{2}= 4\Omega[/tex]

(Dùng bất đẳng thức Cauchy sẽ chứng minh được điều kiện trên, ở đây chúng tôi chỉ lấy kết quả.)