Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phamduytung trong 08:34:26 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18699Tiêu đề: ba bài sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: phamduytung trong 08:34:26 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2013
nhờ mọi người giúp giùm ba bài này
1)Tạo một sóng dừng trên dây bằng nguồn có tần số f=15Hz.
Biết vận tốc truyền sóng trên dây là 30cm/s và bề rộng của một bụng sóng là 4cm.Biên độ dao động của điểm cách nút sóng 1/3m là?
2)Một sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng ổn định B là vị trí của một bụng sóng M là một điểm thuộc cùng một bó sóng với B cách B một khoảng 12cm khoảng thời gian mà tốc độ dao động của phần tử B không nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là 0,1s.Tốc độ truyền sóng trên dây là?
3)Sóng dừng trên dây truyền đi với tốc độ 1,6m/s;f=20Hz,gọi N là một nút sóng ,C và D là hai điểm nằm hai phía đối với N và cách N lần lượt là 9cm và 32/3cm.Tại thời điểm t li độ của điểm D là -\sqrt{6}cm xác định li độ của C tại thời điểm sau thời điểm t là 9/40s?


Tiêu đề: Trả lời: ba bài sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:40:03 AM Ngày 01 Tháng Mười Một, 2013
nhờ mọi người giúp giùm ba bài này
1)Tạo một sóng dừng trên dây bằng nguồn có tần số f=15Hz.
Biết vận tốc truyền sóng trên dây là 30cm/s và bề rộng của một bụng sóng là 4cm.Biên độ dao động của điểm cách nút sóng 1/3m là?
HD: bề rộng bụng sóng là 4cm ==> Ab=2cm, biên độ điểm cách nút có dạng A=Ab.|sin(2\pi.d/\lambda)|
Trích dẫn
2)Một sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng ổn định B là vị trí của một bụng sóng M là một điểm thuộc cùng một bó sóng với B cách B một khoảng 12cm khoảng thời gian mà tốc độ dao động của phần tử B không nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là 0,1s.Tốc độ truyền sóng trên dây là?
HD:
biên độ điểm cách bụng 1 khoảng d là : Am=Ab.cos(2\pi.d/\lambda).
Dựa trên vecto quay em sẽ tìm được
P/S bài này nếu không cho bước sóng hay không cho chu kỳ thì làm không nổi đâu?
Trích dẫn
3)Sóng dừng trên dây truyền đi với tốc độ 1,6m/s;f=20Hz,gọi N là một nút sóng ,C và D là hai điểm nằm hai phía đối với N và cách N lần lượt là 9cm và 32/3cm.Tại thời điểm t li độ của điểm D là -\sqrt{6}cm xác định li độ của C tại thời điểm sau thời điểm t là 9/40s?
[tex]\lambda=v/f=160/20=8cm[/tex]
C thuộc bó sóng thứ 2 tính từ N, D thuộc bó sóng thứ 2 bên kia so với C ==> C và D ngược pha
P/S: trong sóng dừng các phần tử sóng trên 2 bó liên tiếp thì ngược pha
==> [tex]uC/uD=-Ac/Ad=-|sin(2\pi.CM/\lambda|/|sin(2\pi.MD/\lambda)|[/tex]