Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: guitar1 trong 12:49:12 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18697Tiêu đề: bài tập sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: guitar1 trong 12:49:12 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2013
2 nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một khoảng cách x trên đường kính của một vòng tròn bán kính R ,(x<<R) và đối xứng qua tâm của vòng tròn biết rằng mỗi nguồn đều phát sóng có bước sóng lamđa và x =5.2lamđa Tính số điểm dao động cực đại trên vòng tròn

ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 20cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình
UA=2cos(40pit) UB=2cos(40pit+pi)(UA và UB tính bằng mm t tính bằng s biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30cm/s xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng số điểm dao động cực đại với trên AMNB là

mong các thầy giúp em


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: hoalansao11 trong 05:14:11 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2013
2 nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một khoảng cách x trên đường kính của một vòng tròn bán kính R ,(x<<R) và đối xứng qua tâm của vòng tròn biết rằng mỗi nguồn đều phát sóng có bước sóng lamđa và x =5.2lamđa Tính số điểm dao động cực đại trên vòng tròn

ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 20cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình
UA=2cos(40pit) UB=2cos(40pit+pi)(UA và UB tính bằng mm t tính bằng s biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30cm/s xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng số điểm dao động cực đại với trên AMNB là

mong các thầy giúp em
Bài 1: 2 nguồn cách nhau AB = x = 10[tex]\lambda \ll R[/tex] ( mà đề bài của bạn là x = 5[tex]\lambda[/tex] hay x = 10[tex]\lambda[/tex] ) nên đoạn AB chắc chắn thuộc đường tròn. Vì hai nguồn A,B giống hệt nhau nên dao động cùng pha. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên AB là:
[tex]-\frac{AB}{\lambda }[/tex]< k < [tex]\frac{AB}{\lambda }[/tex].
 Thay số: [tex]-\frac{10\lambda }{\lambda }[/tex] < k < [tex]\frac{10\lambda }{\lambda }[/tex] => -10 < k < 10 => Có 19 điểm dao động cực đại trên đoạn AB. Mà mỗi đường cực đại cắt đường tròn tại 2 điểm => trên đường tròn có 2.19 = 38 điểm
Nếu x = 5[tex]\lambda[/tex] thì -5 < k < 5 => có 18 điểm

Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: hoalansao11 trong 05:25:21 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2013
2 nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một khoảng cách x trên đường kính của một vòng tròn bán kính R ,(x<<R) và đối xứng qua tâm của vòng tròn biết rằng mỗi nguồn đều phát sóng có bước sóng lamđa và x =5.2lamđa Tính số điểm dao động cực đại trên vòng tròn

ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 20cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình
UA=2cos(40pit) UB=2cos(40pit+pi)(UA và UB tính bằng mm t tính bằng s biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30cm/s xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng số điểm dao động cực đại với trên AMNB là

mong các thầy giúp em
Mình sửa lại với x = 5,2[tex]\lambda[/tex]
Bài 1: 2 nguồn cách nhau AB = x = 5,2[tex]\lambda \ll R[/tex] nên đoạn AB chắc chắn thuộc đường tròn. Vì hai nguồn A,B giống hệt nhau nên dao động cùng pha. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên AB là:
[tex]-\frac{AB}{\lambda }[/tex]< k < [tex]\frac{AB}{\lambda }[/tex].
 Thay số: [tex]-\frac{5,2\lambda }{\lambda }[/tex] < k < [tex]\frac{5,2\lambda }{\lambda }[/tex] => -5,2 < k < 5,2 => Có 11 điểm dao động cực đại trên đoạn AB. Mà mỗi đường cực đại cắt đường tròn tại 2 điểm => trên đường tròn có 2.11 = 22 điểm


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Alexman113 trong 05:57:40 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2013
ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 20cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình
UA=2cos(40pit) UB=2cos(40pit+pi)(UA và UB tính bằng mm t tính bằng s biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30cm/s xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng số điểm dao động cực đại với trên AMNB là
Cậu tham khảo xem thế nào nhé!
(http://i1247.photobucket.com/albums/gg639/oneclicklogin/Capture_zps68f88fc0.png)


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: guitar1 trong 08:01:44 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2013
2 nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một khoảng cách x trên đường kính của một vòng tròn bán kính R ,(x<<R) và đối xứng qua tâm của vòng tròn biết rằng mỗi nguồn đều phát sóng có bước sóng lamđa và x =5.2lamđa Tính số điểm dao động cực đại trên vòng tròn

ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 20cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình
UA=2cos(40pit) UB=2cos(40pit+pi)(UA và UB tính bằng mm t tính bằng s biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30cm/s xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng số điểm dao động cực đại với trên AMNB là

mong các thầy giúp em
Bài 1: 2 nguồn cách nhau AB = x = 10[tex]\lambda \ll R[/tex] ( mà đề bài của bạn là x = 5[tex]\lambda[/tex] hay x = 10[tex]\lambda[/tex] ) nên đoạn AB chắc chắn thuộc đường tròn. Vì hai nguồn A,B giống hệt nhau nên dao động cùng pha. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên AB là:
[tex]-\frac{AB}{\lambda }[/tex]< k < [tex]\frac{AB}{\lambda }[/tex].
 Thay số: [tex]-\frac{10\lambda }{\lambda }[/tex] < k < [tex]\frac{10\lambda }{\lambda }[/tex] => -10 < k < 10 => Có 19 điểm dao động cực đại trên đoạn AB. Mà mỗi đường cực đại cắt đường tròn tại 2 điểm => trên đường tròn có 2.19 = 38 điểm
Nếu x = 5[tex]\lambda[/tex] thì -5 < k < 5 => có 18 điểm
sr bạn đó là 5,2 :(


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: guitar1 trong 08:39:29 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2013
ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 20cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình
UA=2cos(40pit) UB=2cos(40pit+pi)(UA và UB tính bằng mm t tính bằng s biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30cm/s xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng số điểm dao động cực đại với trên AMNB là
Cậu tham khảo xem thế nào nhé!
(http://i1247.photobucket.com/albums/gg639/oneclicklogin/Capture_zps68f88fc0.png)
bạn cho mình hỏi  chút muốn tìm của toàn hình thì mình tìm của từng đường rồi + vào à