Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 10:15:41 PM Ngày 30 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18694Tiêu đề: Dao động cơ.
Gửi bởi: Alexman113 trong 10:15:41 PM Ngày 30 Tháng Mười, 2013
1. Khi đưa con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc là không đổi) thì tần số dao động điều hòa của nó sẽ:
     A. Tăng vì tần số dao động điều hòa của nó tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường
     B. Không đổi vì chu kì dao động điều hòa của nó không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường
     C. Giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ cao
     D. Tăng vì chu kì dao động điều hòa của nó giảm
2. Con lắc lò xo treo thẳng đứng, độ cứng [tex]k=80\,N/m,[/tex] vật khối lượng [tex]m=200\,g[/tex] dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ [tex]A=5\,cm,[/tex] lấy [tex]g=10\,m/s^2.[/tex] Trog một chu kì, thời gian lò xo dãn là bao nhiêu?
           A. [tex]\dfrac{\pi}{24}\,s[/tex]              B. [tex]\dfrac{\pi}{12}\,s[/tex]                 C. [tex]\dfrac{\pi}{15}\,s[/tex]                  D. [tex]\dfrac{\pi}{30}\,s[/tex]
Nhờ mọi người xem và giải thích chi tiết gấp giúp em với ạ, em cảm ơn.Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ.
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 10:32:00 PM Ngày 30 Tháng Mười, 2013
Câu 1
Ta có [tex]f=2\pi \sqrt{\dfrac{g}{l}}[/tex]

Suy ra tần số tỷ lệ thuận với g

Mà [tex]g=G.\dfrac{M}{R^2}[/tex]

Tức là g và R lại tỷ lệ nghịch

Vậy tớ chọn C :D

Bài 2
[tex]\omega=\sqrt{\dfrac{k}{m}}=20 \ rad/s[/tex]
Khi lò xo ở vị trí cân bằng thì dãn là [tex]\Delta l=\dfrac{mg}{k}=2,5 \ cm[/tex]
Khi lò xo ở vị trí không dãn thì li độ là -2,5 cm
Vậy khoảng thời gian lò xo giãn là [tex]T[/tex] trừ đi khoảng thì gian giữa 2 lần vật có li độ -2,5 cm liên tiếp gần nhất tức bằng [tex]T-\dfrac{T}{3}=\dfrac{2}{3}.\dfrac{2\pi}{20}[/tex]
(cậu vẽ đường tròn ra)

Vậy tớ cũng chọn C :D


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ.
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 10:41:49 PM Ngày 30 Tháng Mười, 2013
1. Khi đưa con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc là không đổi) thì tần số dao động điều hòa của nó sẽ:
     A. Tăng vì tần số dao động điều hòa của nó tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường
     B. Không đổi vì chu kì dao động điều hòa của nó không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường
     C. Giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ cao
     D. Tăng vì chu kì dao động điều hòa của nó giảm
2. Con lắc lò xo treo thẳng đứng, độ cứng [tex]k=80\,N/m,[/tex] vật khối lượng [tex]m=200\,g[/tex] dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ [tex]A=5\,cm,[/tex] lấy [tex]g=10\,m/s^2.[/tex] Trog một chu kì, thời gian lò xo dãn là bao nhiêu?
           A. [tex]\dfrac{\pi}{24}\,s[/tex]              B. [tex]\dfrac{\pi}{12}\,s[/tex]                 C. [tex]\dfrac{\pi}{15}\,s[/tex]                  D. [tex]\dfrac{\pi}{30}\,s[/tex]
Nhờ mọi người xem và giải thích chi tiết gấp giúp em với ạ, em cảm ơn.


Câu 2. Cách khác cho bạn đây, đó là dùng công thức nếu trong phòng thi không biết phải làm thế nào
Công thức 1:  tnén = [tex]\frac{2}{\omega }|arccos(\frac{-\Delta lo}{A})-arccos(-1)|[/tex]

Công thức 2: tnén = [tex]2\frac{|arccos\frac{\Delta lo}{A}|}{\omega }[/tex]

Thay số rồi tính, được thời gian nén. Muốn tính thời gian dãn thì lấy CHU KÌ T - tnénTiêu đề: Trả lời: Dao động cơ.
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 12:04:08 AM Ngày 01 Tháng Mười Một, 2013
Sao im re thế alex? Công thức của mình không đúng à?
Hay thật! Chẳng LIKE, cũng chẳng DISLIKE. Thế thì làm sao mình biết là mình đúng hay sai hả???
Bạn có đọc kĩ "Quy định 3" không đó