Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: virus1412 trong 08:19:39 PM Ngày 30 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18692Tiêu đề: Repost Bài tập về dao động cơ cần giải đáp :D
Gửi bởi: virus1412 trong 08:19:39 PM Ngày 30 Tháng Mười, 2013
1/ Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T=2s, lấy [tex]\pi ^{2}[/tex] = 10. Tại thời điểm t = 0 vật có gia tốc a =10 cm/s^2, v=[TEX](-\pi)\sqrt{3} [/TEX] cm/s. Phương trình dao động của vật ?
2/ một con lắc lò xo gồm k =50n/m, m= 500g dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Tại thời điểm ban đầu đưa vật tới ly độ bằng 4 cm rồi truyền cho vật vận tốc v. Biết thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm ban đầu đến lúc vật có li độ bằng nửa biên độ là [tex]\frac{\pi }{15}[/tex] s. Phương trình dao động của vật ?
3/ lò xo ban đầu có độ cứng [tex]k_{0}[/tex] = 100n/m , đc cắt thành 2 đoạn [tex]l_{1}[/tex] và  [tex]l_{2}[/tex] sao cho 4[tex]l_{1}[/tex] =  [tex]l_{2}[/tex] rồi cùng gắn hai lò xo vào vật có khối lượng m = 1kg trên mặt phẳng nằm ngang. Tại VTCB, tổng độ nén của hai lò xo là 10cm. Kéo vật tới vị trí lò xo 1 không biến dạng, rồi truyền cho nó một vận tóc ban đầu v= [tex]0,5\sqrt{3}[/tex] m/s theo chiều âm. Phương trình dao động của vật ?
4/ Vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ T. Tại thời điểm ban đầu vật ở vị trí có li độ x = [tex]4\sqrt{3}[/tex] cm và chuyển động với tốc độ v = [tex](-40\pi)[/tex] cm/s. Sau 1/4 chu kỳ dao động thì vật có v =  [tex](-40\pi)\sqrt{3}[/tex] cm/s. Phương trình dao động của vật ?
5/ Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ T. Tại t=0, x=5cm, v =[tex]50\sqrt{3}[/tex] cm/s . Sau thời gian [tex]\Delta t[/tex] vật đi qua x = [tex]5\sqrt{2}[/tex] cm với v = [tex]50\sqrt{2}[/tex] cm/s. Phương trình dao động ?


Tiêu đề: Trả lời: Repost Bài tập về dao động cơ cần giải đáp :D
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 08:47:42 PM Ngày 30 Tháng Mười, 2013
1/ Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T=2s, lấy [tex]\pi ^{2}[/tex] = 10. Tại thời điểm t = 0 vật có gia tốc a =10 cm/s^2, v=[TEX](-\pi)\sqrt{3} [/TEX] cm/s. Phương trình dao động của vật ?
[tex]\omega = \frac{2\pi }{T} = \pi[/tex]

[tex]A^{2} = \frac{v^{2}}{\omega ^{2}} + \frac{a^{2}}{\omega ^{4}}[/tex]
thay số [tex]\Rightarrow A = 2[/tex]
[tex]v_{max} = A\omega = 2\pi[/tex]
[tex]a_{max} = A.\omega ^{2} = 20[/tex]
Áp dụng phương pháp giản đồ  Fresnel ta có phương trình cần tìm là [tex]x = 2cos(\pi t + \frac{2\pi }{3})[/tex]