Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: virus1412 trong 10:08:54 AM Ngày 30 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18688Tiêu đề: Bài tập về dao động cần giải đáp !
Gửi bởi: virus1412 trong 10:08:54 AM Ngày 30 Tháng Mười, 2013
1/ Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T=2s, lấy [tex]\pi ^{2}[/tex] = 10. Tại thời điểm t = 0 vật có gia tốc a =10 cm/s^2, v=[tex]- \pi \sqrt{3}[/tex] cm/s. Phương trình dao động của vật ?
2/ một con lắc lò xo gồm k =50n/m, m= 500g dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Tại thời điểm ban đầu đưa vật tới ly độ bằng 4 cm rồi truyền cho vật vận tốc v. Biết thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm ban đầu đến lúc vật có li độ bằng nửa biên độ là [tex]\frac{\pi }{15}[/tex] s. Phương trình dao động của vật ?
3/ lò xo ban đầu có độ cứng [tex]k_{0}[/tex] = 100n/m , đc cắt thành 2 đoạn [tex]l_{1}[/tex] và  [tex]l_{2}[/tex] sao cho 4[tex]l_{1}[/tex] =  [tex]l_{2}[/tex] rồi cùng gắn hai lò xo vào vật có khối lượng m = 1kg trên mặt phẳng nằm ngang. Tại VTCB, tổng độ nén của hai lò xo là 10cm. Kéo vật tới vị trí lò xo 1 không biến dạng, rồi truyền cho nó một vận tóc ban đầu v= [tex]0,5\sqrt{3}[/tex] m/s theo chiều âm. Phương trình dao động của vật ?
4/ Vật dao động điều hòa với tần số f = 10Hz. Tại thời điểm ban đầu vật có li độ x = 5 cm, sau khi dao động được 0,025s thì vật có li độ [tex]5\sqrt{3}[/tex] cm. Phương trình dao động của vật ?
5/ Vật dao động điều hòa với biên độ A=10cm.. Tại thời điểm ban đầu vật ở vi jtrí có li độ x = [tex]5\sqrt{2}[/tex] và chuyển động với tốc độ v = [tex]-50\sqrt{2}[/tex] cm/s . Phư[tex]-40\pi[/tex]
ơng trình dao động của vật ?
6/ Vật dao động điều hòa với biên độ A. Tại thời điểm ban đầu vật ở vị trí có li độ x = 2 cm và chuyển động với tốc độ x =[tex]-8\pi \sqrt{3}[/tex] cm/s. Khi vật đi qua VTCB thì vật có v = [tex]16\pi[/tex] cm/s. Phương trình dao động là ?
7/ Vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ T. Tại thời điểm ban đầu vật ở vị trí có li độ x = [tex]4\sqrt{3}[/tex] cm và chuyển động với tốc độ v = [tex]-40\pi[/tex] cm/s. Sau 1/4 chu kỳ dao động thì vật có v =  [tex]-40\pi\sqrt{3}[/tex] cm/s. Phương trình dao động của vật ?
8/ Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ T. Tại t=0, x=5cm, v =[tex]50\sqrt{3}[/tex] cm/s . Sau thời gian [tex]\Delta t[/tex] vật đi qua x = [tex]5\sqrt{2}[/tex] cm với v = [tex]50\sqrt{2}[/tex] cm/s. Phương trình dao động ?Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động cần giải đáp !
Gửi bởi: virus1412 trong 10:23:53 AM Ngày 30 Tháng Mười, 2013
câu 5 mình ghi nhầm, câu 5 mình giải đc rồi mọi người bỏ qua câu 5 nhé. khoong hiểu sao mình ko sửa bài đc


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động cần giải đáp !
Gửi bởi: Điền Quang trong 03:26:37 PM Ngày 30 Tháng Mười, 2013
Bài đăng bị khóa vì hỏi quá nhiều bài cùng một lúc! Theo quy định, chỉ được đăng tối đa 5 bài trong 1 topic.

Ngoài ra, chúng tôi thấy những bài này đều cùng một dạng, vậy bạn chỉ cần hỏi phương pháp là có thể tự làm rồi.