Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: datstsl1 trong 10:37:21 PM Ngày 29 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18684Tiêu đề: bài tập sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: datstsl1 trong 10:37:21 PM Ngày 29 Tháng Mười, 2013
trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp phát ra hai dao động cùng pha u1=Acos(Wt)cm biết S1S2=4lamđa trên đọa S!S2 có bao nhiêu điểm dao động tổng hợp có biên độ A căn 2

Hai điểm O1,O2 trên mặt nước dao động cùng biên độ cùng pha biết O1O2=3cm giữa O!1 và O2 có một gợn thẳng và 14  gợn dạng hypebol mỗi bên khoannr cách giữa O1 và O2 đến gợn lồi thứ nhất là 0,1 cm biết tần số f=100hz tốc độ truyền sóng có giá trị là

mong mọi người giúp em ạ  [-O<


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 06:52:06 AM Ngày 30 Tháng Mười, 2013
Bài 1
Vì [tex]S_1S_2=4\lambda \rightarrow[/tex] Có 8 bó sóng. Với mỗi bó sóng điểm dao động cực đại biên độ 2A nên 1 bó sóng có 2 điểm dao động biên độ [tex]A\sqrt{2}[/tex]
Vậy tổng có 16 điểm

Bài 2
Khoảng cách giữa 14 gợn là [tex]3-0.1.2=2,8 \ cm[/tex]
Vì 14 gợn và 1 gợn thẳng nên có 8 cực đại, 7 cực tiểu (2 nguồn dao động cùng pha)
Nên [tex]7.\dfrac{\lambda}{2}=2,8 \rightarrow \lambda \rightarrow v=\lambda.f[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: datstsl1 trong 08:36:45 PM Ngày 30 Tháng Mười, 2013
Bài 1
Vì [tex]S_1S_2=4\lambda \rightarrow[/tex] Có 8 bó sóng. Với mỗi bó sóng điểm dao động cực đại biên độ 2A nên 1 bó sóng có 2 điểm dao động biên độ [tex]A\sqrt{2}[/tex]
Vậy tổng có 16 điểm

Bài 2
Khoảng cách giữa 14 gợn là [tex]3-0.1.2=2,8 \ cm[/tex]
Vì 14 gợn và 1 gợn thẳng nên có 8 cực đại, 7 cực tiểu (2 nguồn dao động cùng pha)
Nên [tex]7.\dfrac{\lambda}{2}=2,8 \rightarrow \lambda \rightarrow v=\lambda.f[/tex]
bạn cho mình hỏi chút sao 4 lamđa lại cho ra 8 bó sóng được không

ở bài 2 khoảng cách giữa 14 gợn là sao hả bạn
mình có thể lấy 8.lamđa/2 =2.8 được không ==!

mong bạn giải thích hộ mình ~.~! mình chậm tiêu quá


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 09:27:07 PM Ngày 30 Tháng Mười, 2013
Vì 1 bó sóng gồm 2 đầu là nút. 2 nút liên tiếp cách nhau [tex]\dfrac{\lambda}{2}[/tex]

Nên có 8 bó sóng đó bạn


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: datstsl1 trong 12:34:53 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2013
Vì 1 bó sóng gồm 2 đầu là nút. 2 nút liên tiếp cách nhau [tex]\dfrac{\lambda}{2}[/tex]

Nên có 8 bó sóng đó bạn

cau 1 thì đúng rồi bạn à nhưng hình như câu 2 tình k ra như đáp án  20 cm/s :( nhân tiện bạn cho mình hỏi chút ở câu 2 mình  tính khoảng cách giữa 14 bó sóng là sao hả bạn

và mình có thể dùng 8x lamđa /2 không hả bạn

:) mong bạn giúp mình


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 08:44:01 AM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2013
Câu 2 không phải 14 bó sóng đâu bạn.

Bài này có 14 đường hyberbole và 1 đường cực đại nên tớ nghĩ là gồm cả cực đại và cực tiểu. Vậy nên chia ra trong 15 đường có 8 cực đại 7 cực tiểu hoặc ngược lại. 2 đường xa nhau nhất sẽ cùng là cực đại hoặc cực tiểu. Mà có 8 điểm, khoảng cách giữa chúng là [tex]7.\dfrac{\lambda}{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: ngochocly trong 09:09:00 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2013

Hai điểm O1,O2 trên mặt nước dao động cùng biên độ cùng pha biết O1O2=3cm giữa O!1 và O2 có một gợn thẳng và 14  gợn dạng hypebol mỗi bên khoannr cách giữa O1 và O2 đến gợn lồi thứ nhất là 0,1 cm biết tần số f=100hz tốc độ truyền sóng có giá trị là

mong mọi người giúp em ạ  [-O<
Đề nói gợn Hypebol ở đây là gợn lồi, tức là các đường dao động cực đại.
Mỗi bên 14 gợn => có tất cả 28+1(gợn thẳng)=29 gợn
=> [tex]28\lambda /2=2,8[/tex]
=> [tex]\lambda =0,2cm[/tex]  ^-^
=> v=20cm/s