Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoalansao11 trong 10:34:20 PM Ngày 29 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18683Tiêu đề: Bài tập giao thoa sóng
Gửi bởi: hoalansao11 trong 10:34:20 PM Ngày 29 Tháng Mười, 2013
Cho hai nguồn đồng bộ S1 và S2 cách nhau 12cm trên mặt nước phát hai sóng kết hợp có cùng tần số f = 40 Hz. tốc độ truyền sóng trong môi trường là v = 0,8 m/s. Tìm số đường dao động cực đại trên mặt chất lỏng?
Bài này e chưa rõ là tìm số đường dao động cực đại trên mặt chất lỏng thì áp dụng công thức [tex]-\frac{S_{1}S_{2}}{\lambda }\leq k\leq \frac{S_{1}S_{2}}{\lambda }[/tex] (1) hay áp dụng công thức (1) nhưng không lấy dấu bằng
nếu lấy dấu bằng thì có 13 đường dao động cực đại, nếu không lấy dấu bằng thì có 11 đường dao động cực đại
Em thấy có bài thì lấy dấu bằng có bài thì không lấy dấu bằng nên chỗ này e chưa rõ

Mong Thầy, Cô và các bạn giúp e bài này
                                                                                                                          Em xin chân thành cảm ơn!Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa sóng
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 06:43:17 AM Ngày 30 Tháng Mười, 2013
Theo t thì không tính dấu bằng vì dấu bằng tức là qua nguồn, bởi vì có thể coi nguồn là 1 điểm dao động cực đại. Trên hình vẽ không có đường cực đại nào qua nguồn cả. Với cả hình như thầy t nói h thi đh ngta cũng k cho cái dấu bằng kia xảy ra nữa đâu thì phải ~


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa sóng
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:46:06 AM Ngày 30 Tháng Mười, 2013
Cho hai nguồn đồng bộ S1 và S2 cách nhau 12cm trên mặt nước phát hai sóng kết hợp có cùng tần số f = 40 Hz. tốc độ truyền sóng trong môi trường là v = 0,8 m/s. Tìm số đường dao động cực đại trên mặt chất lỏng?
Bài này e chưa rõ là tìm số đường dao động cực đại trên mặt chất lỏng thì áp dụng công thức [tex]-\frac{S_{1}S_{2}}{\lambda }\leq k\leq \frac{S_{1}S_{2}}{\lambda }[/tex] (1) hay áp dụng công thức (1) nhưng không lấy dấu bằng
nếu lấy dấu bằng thì có 13 đường dao động cực đại, nếu không lấy dấu bằng thì có 11 đường dao động cực đại
Em thấy có bài thì lấy dấu bằng có bài thì không lấy dấu bằng nên chỗ này e chưa rõ

Mong Thầy, Cô và các bạn giúp e bài này
                                                                                                                          Em xin chân thành cảm ơn!Không có dấu "=". Vì tại nguồn không là điểm dao động với biên cực đại hay cực tiểu, mà biên nguồn 1 là a1, nguồn 2 là a2. Trong khi [tex]a_m_a_x=a_1+a_2;a_m_i_n=\left|a_1-a_2 \right|[/tex]

Hoặc d1, d2 và AB là 3 cạnh của 1 tam giác nên [tex]\left|d_2-d_1 \right|<AB\Leftrightarrow -AB<d_2-d_1<AB[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa sóng
Gửi bởi: hoalansao11 trong 10:52:13 AM Ngày 30 Tháng Mười, 2013
Cho hai nguồn đồng bộ S1 và S2 cách nhau 12cm trên mặt nước phát hai sóng kết hợp có cùng tần số f = 40 Hz. tốc độ truyền sóng trong môi trường là v = 0,8 m/s. Tìm số đường dao động cực đại trên mặt chất lỏng?
Bài này e chưa rõ là tìm số đường dao động cực đại trên mặt chất lỏng thì áp dụng công thức [tex]-\frac{S_{1}S_{2}}{\lambda }\leq k\leq \frac{S_{1}S_{2}}{\lambda }[/tex] (1) hay áp dụng công thức (1) nhưng không lấy dấu bằng
nếu lấy dấu bằng thì có 13 đường dao động cực đại, nếu không lấy dấu bằng thì có 11 đường dao động cực đại
Em thấy có bài thì lấy dấu bằng có bài thì không lấy dấu bằng nên chỗ này e chưa rõ

Mong Thầy, Cô và các bạn giúp e bài này
                                                                                                                          Em xin chân thành cảm ơn!Không có dấu "=". Vì tại nguồn không là điểm dao động với biên cực đại hay cực tiểu, mà biên nguồn 1 là a1, nguồn 2 là a2. Trong khi [tex]a_m_a_x=a_1+a_2;a_m_i_n=\left|a_1-a_2 \right|[/tex]

Hoặc d1, d2 và AB là 3 cạnh của 1 tam giác nên [tex]\left|d_2-d_1 \right|<AB\Leftrightarrow -AB<d_2-d_1<AB[/tex]


Thầy cho e hỏi: Nếu bài này hỏi tìm số đường dao động cực đại trong khoảng S1S2 có khác với tìm số đường dao động cực đại trong đoạn S1S2 không ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa sóng
Gửi bởi: Đình Ngọc trong 02:01:17 PM Ngày 30 Tháng Mười, 2013
trong khoảng nghĩa là không lấy 2 điểm S1, S2. trong đoạn tức là lấy cả S1, S2. Trong giao thoa sóng nước không lấy 2 nguồn dao động S1, S2 nên khoảng và đoạn như nhau


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa sóng
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:18:04 PM Ngày 30 Tháng Mười, 2013
Cho hai nguồn đồng bộ S1 và S2 cách nhau 12cm trên mặt nước phát hai sóng kết hợp có cùng tần số f = 40 Hz. tốc độ truyền sóng trong môi trường là v = 0,8 m/s. Tìm số đường dao động cực đại trên mặt chất lỏng?
Bài này e chưa rõ là tìm số đường dao động cực đại trên mặt chất lỏng thì áp dụng công thức [tex]-\frac{S_{1}S_{2}}{\lambda }\leq k\leq \frac{S_{1}S_{2}}{\lambda }[/tex] (1) hay áp dụng công thức (1) nhưng không lấy dấu bằng
nếu lấy dấu bằng thì có 13 đường dao động cực đại, nếu không lấy dấu bằng thì có 11 đường dao động cực đại
Em thấy có bài thì lấy dấu bằng có bài thì không lấy dấu bằng nên chỗ này e chưa rõ

Mong Thầy, Cô và các bạn giúp e bài này
                                                                                                                          Em xin chân thành cảm ơn!Không có dấu "=". Vì tại nguồn không là điểm dao động với biên cực đại hay cực tiểu, mà biên nguồn 1 là a1, nguồn 2 là a2. Trong khi [tex]a_m_a_x=a_1+a_2;a_m_i_n=\left|a_1-a_2 \right|[/tex]

Hoặc d1, d2 và AB là 3 cạnh của 1 tam giác nên [tex]\left|d_2-d_1 \right|<AB\Leftrightarrow -AB<d_2-d_1<AB[/tex]


Thầy cho e hỏi: Nếu bài này hỏi tìm số đường dao động cực đại trong khoảng S1S2 có khác với tìm số đường dao động cực đại trong đoạn S1S2 không ạ?

Giống nhau cả.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa sóng
Gửi bởi: hoalansao11 trong 04:24:21 PM Ngày 30 Tháng Mười, 2013
Cho hai nguồn đồng bộ S1 và S2 cách nhau 12cm trên mặt nước phát hai sóng kết hợp có cùng tần số f = 40 Hz. tốc độ truyền sóng trong môi trường là v = 0,8 m/s. Tìm số đường dao động cực đại trên mặt chất lỏng?
Bài này e chưa rõ là tìm số đường dao động cực đại trên mặt chất lỏng thì áp dụng công thức [tex]-\frac{S_{1}S_{2}}{\lambda }\leq k\leq \frac{S_{1}S_{2}}{\lambda }[/tex] (1) hay áp dụng công thức (1) nhưng không lấy dấu bằng
nếu lấy dấu bằng thì có 13 đường dao động cực đại, nếu không lấy dấu bằng thì có 11 đường dao động cực đại
Em thấy có bài thì lấy dấu bằng có bài thì không lấy dấu bằng nên chỗ này e chưa rõ

Mong Thầy, Cô và các bạn giúp e bài này
                                                                                                                          Em xin chân thành cảm ơn!Không có dấu "=". Vì tại nguồn không là điểm dao động với biên cực đại hay cực tiểu, mà biên nguồn 1 là a1, nguồn 2 là a2. Trong khi [tex]a_m_a_x=a_1+a_2;a_m_i_n=\left|a_1-a_2 \right|[/tex]

Hoặc d1, d2 và AB là 3 cạnh của 1 tam giác nên [tex]\left|d_2-d_1 \right|<AB\Leftrightarrow -AB<d_2-d_1<AB[/tex]


Thầy cho e hỏi: Nếu bài này hỏi tìm số đường dao động cực đại trong khoảng S1S2 có khác với tìm số đường dao động cực đại trong đoạn S1S2 không ạ?

Giống nhau cả.
Em xem bài tập của thầy Đặng Việt Hùng như sau:
Trong giao thoa sóng nước, 2 nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm dao động với phương trình lần lượt là [tex]u_{A}=2cos\left(50\pi t \right), u_{B} = 2cos\left(50\pi t+\pi \right)cm[/tex]. Tốc độ truyền sóng là v = 0,5 m/s. Tìm số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AB
Giải: [tex]-\frac{AB}{\lambda }\leq k\leq \frac{AB}{\lambda }\Rightarrow -5\leq k\leq 5[/tex] => Có 11 điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AB
Ở bài này Thầy ĐVH lại lấy dấu bằng. Vậy Thầy cho e hỏi bài này giải như vậy đúng hay sai a.?
                                                                                                                                Em xin chân thành cảm ơn!Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa sóng
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 06:52:15 PM Ngày 30 Tháng Mười, 2013
Cho hai nguồn đồng bộ S1 và S2 cách nhau 12cm trên mặt nước phát hai sóng kết hợp có cùng tần số f = 40 Hz. tốc độ truyền sóng trong môi trường là v = 0,8 m/s. Tìm số đường dao động cực đại trên mặt chất lỏng?
Bài này e chưa rõ là tìm số đường dao động cực đại trên mặt chất lỏng thì áp dụng công thức [tex]-\frac{S_{1}S_{2}}{\lambda }\leq k\leq \frac{S_{1}S_{2}}{\lambda }[/tex] (1) hay áp dụng công thức (1) nhưng không lấy dấu bằng
nếu lấy dấu bằng thì có 13 đường dao động cực đại, nếu không lấy dấu bằng thì có 11 đường dao động cực đại
Em thấy có bài thì lấy dấu bằng có bài thì không lấy dấu bằng nên chỗ này e chưa rõ

Mong Thầy, Cô và các bạn giúp e bài này
                                                                                                                          Em xin chân thành cảm ơn!Không có dấu "=". Vì tại nguồn không là điểm dao động với biên cực đại hay cực tiểu, mà biên nguồn 1 là a1, nguồn 2 là a2. Trong khi [tex]a_m_a_x=a_1+a_2;a_m_i_n=\left|a_1-a_2 \right|[/tex]

Hoặc d1, d2 và AB là 3 cạnh của 1 tam giác nên [tex]\left|d_2-d_1 \right|<AB\Leftrightarrow -AB<d_2-d_1<AB[/tex]


Thầy cho e hỏi: Nếu bài này hỏi tìm số đường dao động cực đại trong khoảng S1S2 có khác với tìm số đường dao động cực đại trong đoạn S1S2 không ạ?

Giống nhau cả.
Em xem bài tập của thầy Đặng Việt Hùng như sau:
Trong giao thoa sóng nước, 2 nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm dao động với phương trình lần lượt là [tex]u_{A}=2cos\left(50\pi t \right), u_{B} = 2cos\left(50\pi t+\pi \right)cm[/tex]. Tốc độ truyền sóng là v = 0,5 m/s. Tìm số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AB
Giải: [tex]-\frac{AB}{\lambda }\leq k\leq \frac{AB}{\lambda }\Rightarrow -5\leq k\leq 5[/tex] => Có 11 điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AB
Ở bài này Thầy ĐVH lại lấy dấu bằng. Vậy Thầy cho e hỏi bài này giải như vậy đúng hay sai a.?
                                                                                                                                Em xin chân thành cảm ơn!Có thể thầy ấy nhằm gì đó. Hay do quan điểm của thầy ấy khác với mọi người.

Về bản chất giao thoa, về công thức suy ra từ bất đẳng thức trong tam giác thì không có dấu "=".


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa sóng
Gửi bởi: hoalansao11 trong 05:32:37 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2013
Cho hai nguồn đồng bộ S1 và S2 cách nhau 12cm trên mặt nước phát hai sóng kết hợp có cùng tần số f = 40 Hz. tốc độ truyền sóng trong môi trường là v = 0,8 m/s. Tìm số đường dao động cực đại trên mặt chất lỏng?
Bài này e chưa rõ là tìm số đường dao động cực đại trên mặt chất lỏng thì áp dụng công thức [tex]-\frac{S_{1}S_{2}}{\lambda }\leq k\leq \frac{S_{1}S_{2}}{\lambda }[/tex] (1) hay áp dụng công thức (1) nhưng không lấy dấu bằng
nếu lấy dấu bằng thì có 13 đường dao động cực đại, nếu không lấy dấu bằng thì có 11 đường dao động cực đại
Em thấy có bài thì lấy dấu bằng có bài thì không lấy dấu bằng nên chỗ này e chưa rõ

Mong Thầy, Cô và các bạn giúp e bài này
                                                                                                                          Em xin chân thành cảm ơn!Không có dấu "=". Vì tại nguồn không là điểm dao động với biên cực đại hay cực tiểu, mà biên nguồn 1 là a1, nguồn 2 là a2. Trong khi [tex]a_m_a_x=a_1+a_2;a_m_i_n=\left|a_1-a_2 \right|[/tex]

Hoặc d1, d2 và AB là 3 cạnh của 1 tam giác nên [tex]\left|d_2-d_1 \right|<AB\Leftrightarrow -AB<d_2-d_1<AB[/tex]


Thầy cho em hỏi: nếu đề bài hỏi " Tìm số đường dao động cực đại trong khoảng S1S2 ( kể cả S1, S2 )
Vậy lúc này có tính 2 nguồn không Thầy?
                                                                                         Em cảm ơn Thầy nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa sóng
Gửi bởi: Alexman113 trong 05:37:11 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2013
Thầy cho em hỏi: nếu đề bài hỏi " Tìm số đường dao động cực đại trong khoảng S1S2 ( kể cả S1, S2 )
Vậy lúc này có tính 2 nguồn không Thầy?
                                                                                         Em cảm ơn Thầy nhiều!
Khoảng thì không lấy hai nguồn, còn đoạn thì lấy cả hai nguồn cậu nhé, theo ý tớ là thế, giống như khái niệm khoảng, đoạn trong Toán ấy cậu.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa sóng
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:45:58 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2013
Tính cực đại và cực tiểu giao thoa không bao giờ xét hai nguồn, vì đó là điểm mà các đường hyperbol suy biến.

Cho nên khoảng hay đoạn gì cũng như nhau.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa sóng
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 01:47:45 PM Ngày 01 Tháng Mười Một, 2013
Thầy cho em hỏi: nếu đề bài hỏi " Tìm số đường dao động cực đại trong khoảng S1S2 ( kể cả S1, S2 )
Vậy lúc này có tính 2 nguồn không Thầy?
                                                                                         Em cảm ơn Thầy nhiều!
Khoảng thì không lấy hai nguồn, còn đoạn thì lấy cả hai nguồn cậu nhé, theo ý tớ là thế, giống như khái niệm khoảng, đoạn trong Toán ấy cậu.

Trong Toán các đường hyperbol không có qua tiêu điểm. Như thầy Điền Quang nói, các đường bị suy biến.