Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: TocChamVai trong 04:49:29 PM Ngày 29 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18682Tiêu đề: Bài dao động cộng hưởng
Gửi bởi: TocChamVai trong 04:49:29 PM Ngày 29 Tháng Mười, 2013
Cllx gồm m=100g có độ cứng K=100N/m. Tác dụng một ngoại lực cưỡng bức biến thiên điều hòa với biên độ [tex]f_0[/tex] và [tex]f_1=6Hz[/tex] thì biên độ dao động là [tex]A_1[/tex]. Nếu giữ nguyên biên độ [tex]f_0[/tex] mà tăng tần số lên 7Hz thì biên độ dao động ổn định là [tex]A_2[/tex]
So sánh [tex]A_1,A_2[/tex]
Thầy cô giúp em bài này với ạ :D
Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cộng hưởng
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:58:26 AM Ngày 30 Tháng Mười, 2013
Cllx gồm m=100g có độ cứng K=100N/m. Tác dụng một ngoại lực cưỡng bức biến thiên điều hòa với biên độ [tex]f_0[/tex] và [tex]f_1=6Hz[/tex] thì biên độ dao động là [tex]A_1[/tex]. Nếu giữ nguyên biên độ [tex]f_0[/tex] mà tăng tần số lên 7Hz thì biên độ dao động ổn định là [tex]A_2[/tex]
So sánh [tex]A_1,A_2[/tex]
Thầy cô giúp em bài này với ạ :D

Tần số riêng [tex]f_0=\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{m}{k}}=5Hz[/tex]

6Hz ->7Hz là đang xa dần vị trí cộng hưởng nên A1 >A2.