Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: TocChamVai trong 04:38:26 PM Ngày 29 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18680Tiêu đề: Bài tập khó về dao động cộng hưởng
Gửi bởi: TocChamVai trong 04:38:26 PM Ngày 29 Tháng Mười, 2013
Một cllx, vật có khối lượng m dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên với tần số f. Khi [tex]f=f_1[/tex] dao động cưỡng bức khi ổn định có biên độ [tex]A_1[/tex], khi [tex]f=f_2(f_1<f_2<2f_1)[/tex] dao động cưỡng bức khi ổn định có biên độ [tex]A_2[/tex]. Độ cứng lò xo có thể là :
A:[tex]4\pi^2m(f_1-f_2)^2[/tex]
B:[tex]\pi^2m(f_1+f_2)^2[/tex]
C:[tex]\frac{\pi^2m(f_1+3f_2)^2}{4}[/tex]
D:[tex]\frac{\pi^2m(2f_1-f_2)^2}{3}[/tex]
Thầy cô giúp em bài này với ạ :D