Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Tóc Dài trong 11:24:29 PM Ngày 28 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18669Tiêu đề: Bài tập sóng ánh sáng.
Gửi bởi: Tóc Dài trong 11:24:29 PM Ngày 28 Tháng Mười, 2013
Bài tập: Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young trong môi trường nước có chiết suất là n = 4/3, khoảng cách giữa hai khe là a = 1,2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1,5m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng là 0,6 $\mu$m. Màn quan sát có độ rộng là 33mm. Số vân tối thu được trên màn thay đổi như thế nào so với số vân tối thu được nếu thực hiện thí nghiệm trên trong không khí?
A. Tăng thêm 13 vân
B. Giảm đi 15 vân
C. Tăng thêm 14 vân
D. Giảm đi 16 vân

Mong mọi người giải giùm em bài này. Em xin cám ơn ạ!  :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng ánh sáng.
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 04:20:38 PM Ngày 30 Tháng Mười, 2013
Bài tập: Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young trong môi trường nước có chiết suất là n = 4/3, khoảng cách giữa hai khe là a = 1,2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1,5m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng là 0,6 $\mu$m. Màn quan sát có độ rộng là 33mm. Số vân tối thu được trên màn thay đổi như thế nào so với số vân tối thu được nếu thực hiện thí nghiệm trên trong không khí?
A. Tăng thêm 13 vân
B. Giảm đi 15 vân
C. Tăng thêm 14 vân
D. Giảm đi 16 vân

Mong mọi người giải giùm em bài này. Em xin cám ơn ạ!  :D


[tex]i_{nuoc} = \frac{\lambda D}{a} = \frac{0,6. 10^{-6}. 1,5}{1,2. 10^{-3}} = 7,5. 10^{-4}[/tex]
[tex]i_{khong khi} = \frac{i_{nuoc}}{n_{nuoc}} = \frac{7,5.10^{-4}}{\frac{4}{3}} = 5,625 . 10^{-4}[/tex]
Số vân tối thu được trên màn trong nước là
 [tex]\frac{-L}{2i_{nuoc}} - \frac{1}{2} \leq K \leq \frac{L}{2i_{nuoc}} - \frac{1}{2}\Rightarrow \frac{-33.10^{-3}}{2. 7,5. 10^{-4}} - \frac{1}{2} \leq K \leq \frac{33.10^{-3}}{2. 7,5. 10^{-4}} - \frac{1}{2}[/tex]
[tex]\Rightarrow[/tex] có 44 vân tối

Số vân tối thu được trên màn trong không khí là
[tex]\frac{-L}{2i_{khongkhi}} - \frac{1}{2} \leq K \leq \frac{L}{2i_{khongkhi}} - \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{-33.10^{-3}}{2. 5,625. 10^{-4}} - \frac{1}{2} \leq K \leq \frac{33.10^{-3}}{2. 5,625. 10^{-4}} - \frac{1}{2} \Rightarrow -29.83 \leq K \leq 28.23[/tex]
[tex]\Rightarrow[/tex] có 58 điểm
 Số vân tối thu được trên màn tăng : 58 - 44 = 14 vân => C


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng ánh sáng.
Gửi bởi: Tóc Dài trong 08:24:38 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2013
Cám ơn cậu nhiều nhé! :)
Tớ cũng ra C nhưng trong đáp án ra B nên cần tham khảo thêm ý kiến.