Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: desparado trong 10:45:26 PM Ngày 28 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18668Tiêu đề: Cần giải đáp một bài điện xoay chiều
Gửi bởi: desparado trong 10:45:26 PM Ngày 28 Tháng Mười, 2013
Cho mạch RLC cuộn dây không thuần cảm.L=[tex]\frac{1}{\prod{}}[/tex] C=[tex]\frac{50}{\pi }\mu F[/tex] R=2r.Giữa A,M là điện trở R,giữa M,N là cuộn dây,giữa N,B là tụ C.Biểu thức điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch là [tex]u_{AB}=U_{0}cos(100\pi t+\frac{\pi }{12})[/tex]
,[tex]U_{AN}=200V[/tex] .Tinh [tex]U_{0}[/tex] R,r
Mong mọi người giúp em,em cảm ơn